20. ročník konference Recycling 2015

Začátkem dubna proběhl v Brně hotelu Santon u Brněnské přehrady, již 20. jubilejní ročník konference Recycling 2015 na téma Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jakozdroje plnohodnotných surovin.

Zahájení a přednášky

Konferenci zahájil tradičně Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc, prezident ARSM, VUT FSI Brno a všechny účastníky vřele přivítal a poděkoval za účast a popřál příjemný pobyt.

Úvodní přednášku měl František Polák ze společnosti GB Energy Europe s.r.o. Brno na praktické téma - Komplexní řešení využití inertních minerálních stavebních materiálů, recyklovaných demoličních sutí pro tradiční stavení činnost a pro výrobu stavebních hmot, dílců a prefabrikátů.

Navazovaly přednášky legislativní a technické:

Reyklované stavební materiály do vozovek v České republice
(Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.VUT v Brně, Fakulta stavební

Úskalí při využití EPS odpadů z demolic
(Ing.Ing František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou)

Tvorba nového videopořadu o recyklaci stavebních materiálů
(RNDr. Mioslav Sedláček, SOLITON CZ o.s., Brno)

Idenifiace současného stavu a vývoje recyklace stavebních materiálů – šance a hrozby
(Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM, VÚT FSI, Brno)

Trnitá cesta od odpadu k výrobku II
(Ing. Petr Novák TERMIZO, a.s. Liberec)

Materiálové alternativy při recyklaci podkladních vrstev za studena
(Ing. Zuzana Čižková, Ing. Tereza Valentová, ČVÚT v Praze, Fakulta stavební)

Mobilní recyklační linka a soulad s legislativou ŽP
(Ing. Ondřej Moflár, AZS 98 s.r.o., Plzeň)

Výroba stavebních materiálů – surovin v ČR a řešení problematiky energetických úspor
(Ing. Pavel Malinský, MPO, odbor surovinové a energetické bezpečnosti)

Postupná realizace Politiky druhotných surovin – Příprava Akčního plánu
(Ing. Pavlína Kulhánková, MPO, odbor ekologie – ředitelka)

Nakládání se stavebními odpady z pohledy ČIŽP
Ing. Lukáš Kůs, ČIŽP, odbor odpadového hospodářství – vedoucí

Strategie a příprava legislativy odpadového hospodářství – vedoucí
(Mgr. Štěpán Jakl, MŽP, odbor odpadů)

Výrobky firmy Bonap-ICCZ pro recyklaci stavebních materiálů
(Marián Košinár, Bonap-ICCZ s.r.o., Hnojník)
Nová éra drtičů od firmy Hartl - drtiče Keestrack
Bc. Dan Bureš, HARTL DRTIČE+TŘÍDIČE s.r.o., Chrudim

Váhy a vážící systémy na recyklačních linkách
(Petr Jurča, RVS Chodov)

M.S.W. – Energy Solution – Komplexní řešení zpracování veškerých odpadů recyklací a s následným energetickým využitím termokatalitickou gasifikací
(Lubomír Sovíček, GB ENERGY EUROPE s.r.o.)

Příklady využitia recyklovaných materiálov vo vystužených zemných konštrukciách
(Ing. Gabriel Benč, Bonar, Ivanka pro Nitre

Nanotechnologie, recyklované materiály a ich možnost využitia ve stavebnictve
Ing. Miriam Ledererová, PhD., Slovenská tehnická universita, Stav.Fak., Bratislava

Prezentace firem

V předsálí, kdy bylo živo, prezentovaly své produkty společnosti RESTA s.r.o., HARTL DRTIČE+TŘÍDIČE s.r.o., GB ENERGY EUROPE s.r.o., ND LOR Uničov a.s., REGULACE-VÁHY-SYSTÉMY spol. s r.o., METALPORT s.r.o., BONAP-ICCZ s.r.o., TORAS s.r.o., AEROTEC m.c.s. a společnost REFAGLASS s.r.o.

Shrnutí

Mnohé přednášky (uvádíme některé z nich) byly zajímavé a podnětné, zvláště o možnostech praktického využití recyklovaných stavebních a demoličních odpadů např. na podklady do vozovek, na výrobu různých produktů a stavebních materiálů a s tím spojená legislativa. Zcela vystihující současný stav plnohodnotného využití odpadů byla přednáška ing. Petra Nováka ze společnosti TERMIZO - Trnitá cesta od odpadu k výrobku II. V letošním roce začala velká poptávka pro betonových výrobcích, takže mnohé firmy začaly rozšiřovat nabídku tímto směrem.Necháme se překvapit co nás čeká nového v oboru recyklace.

20. ročník konference Recycling se vydařil a za to patří poděkování prezidentu ARSM, Doc. Ing. Miroslavu Škopánovi, CSc, a jeho týmu.

Z Brna Vladimíra Štěpánková

Vladimíra Štěpánková

Vydavatelka a šéfredaktorka časopisu LOMY A TĚŽBA

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top