Veletrh Steinexpo 2014 z pohledu vystavovatele

Devátý ročník významného evropského veletrhu v bazaltovém německém kamenolomu Nieder-Ofleiden uvítal zejména odborné návštěvníky ve dnech 3. – 5. září 2014.

Letošní veletrh zaujal rozhodně rozlohou, počtem vystavovatelů, mnoha zajímavostmi a výbornou organizací jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky. Bezplatná kyvadlová doprava, upravené, často zkrápěné cesty s minimem prašnosti a velké demonstrační plochy, kde mohli návštěvníci shlédnout řadu mobilních drticích a třídících zařízení a dalších těžebních technologií při práci, ale i prostorné, čisté a dobře větrané mobilní stany s mnoha zajímavými exponáty uspokojily každého – odborníka i vystavovatele.

Z celkové plochy veletrhu 180 000 m2 připadlo 105 000 m2 na demonstrační plochy a dalších 75 000 m2 sloužilo statickým výstavám na otevřené ploše. Pavilóny zabíraly plochu okolo 3 000 m2. Nejvyšší patro „C" spojoval s nižší etáží - plochou „B" improvizovaný „výtah" či vlastně pohyblivá plošina s obsluhou, která během několika sekund překonala výškový rozdíl 30 metrů. České barvy hájily na Steinexpu expozice MITAS a PSP Engineering. Přestože v obchodních vztazích stále více nabývá na významu internet s virtuálními výstavními plochami, prezentace, videokonference a emailové komunikace, zájem o živé kontakty nepolevuje. Prezentovalo se 254 vystavovatelů, z 380 odvětví a to na výstavní ploše o 10 % větší, než na předchozím veletrhu. Podívat se ně přijelo 48 130 návštěvníků, z nichž 93 % tvořili odborníci. Podíl zahraničních vystavovatelů se výrazně zvýšil, celkem jich bylo na letošním veletrhu 65, což znamenalo nárůst o 25 %. Na jednotlivých etážích lomu bylo vidět 480 velkých strojů. Českého vystavovatele i odborného návštěvníka ujistil veletrh v tom, že německý trh s těžebními technologiemi za všech okolností staví na nejvyšší kvalitě produktů, přičemž rozumná cena je vždy považována za výslednici technických a užitných vlastností. Rozhodně tomu není tak, jako u nás, kdy nejnižší cenové nabídky ve výběrových řízeních velmi často vítězí, aniž by se hledělo na to, jakou kvalitu a životnost dané komponenty nebo technologie kupujícímu přináší.

02

Výtah – transportní plošina

01


Prostor u parkoviště s kryty „ACHENBACH", které kryjí mostní konstrukce s pásovými dopravníky

Více informací o proběhlém veletrhu získáte na:
www.steinexpo.de
www.facebook.com/steinexpo
30. srpna do 2. září, se můžeme těšit na jubilejní 10. ročník – STEINEXPO 2017.

Text a foto: Ing. Michal Salamánek – ACHENBACH-CZ,s.r.o.

 

Back to top