Konference Využívání zdrojů nerostných surovin 2015

V malebné části v podhůří Orlických hor nedaleko Rychnova nad Kněžnou v nádherném Letovisku Studánka se konala již šestá odborná Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin. Společně ji pořádali CZECH STONE CLUSTER, družstvo, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Košicích a Politechnika Śląska Gliwice.

Odborné přednášky

Konferenci zahájil a všechny účastníky vřele přivítal Ing. František Žoček, Ph.D. Zahajovací geologickou přednášku měl prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. - Geologické postavení a jednotky regionálně-geologického členění Orlických hor (Česká vysočina, Krkonošsko-jesenická soustava; Český masiv, lugikum, orlicko-kladská klenba orlicko-sněžnického krystalinika)

Průběh navazujících přednášek

Vliv novely Horního zákona na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu
- Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., Ing. Petr Svoboda, CSc.

Abiogenní uhlovodíky v mineralogii a ložiskové geologii Čech - RNDr. Petr Rajlich, Ph.D., CSc.

Kámen jako materiál aneb zaměřeno na barevnost českého kamene a kameniva
- doc. Ing. Valerie Vránová, Ph.D.

Negrelliho viadukt - RNDr. Zdeněk Štaffen
Tento unikát nazývaný též Karlínský viadukt, spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny. Je historicky prvním pražským železničním mostem přes Vltavu, v současné době druhým nejstarším pražským mostem přes Vltavu. Také je nejdelším železničním a celkově třetím nejdelším mostem v České republice.

Kamenné suroviny v době neolitických kultur v Evropě (obsidián, pazourek, jadeit, rohovec) s ohledem na relativně nedávný vzrušující objev v neolitu vytěžených ložisek amfibolitového kontaktního rohovce v Jizerských horách - Mgr. Jiří Dufek

Snižování prašnosti strojních zařízení používaných na dolech a lomech
- Ing. Vlastimil Moni, Ph.D.

Využívání fluidních popílků jako odpadů ze spalování uhlí pro výrobu stavebních materiálů
- Ing. Václav Vachuška, Ing. Miroslav Vojtek

Ohlédnutí za veletrhem STEINEXPO 2015, aktuální novinky v krytování ACHENBACH elektrobubnech Van der Graaf BV - Ing. Michal Salamánek

Prezentace společnosti NOEN a.s. & stroj K100 - Ing. Aleš Palma

Využití vozidel TATRA při těžební činnosti - Jiří Malinovský

Przegląd ekologiczny zakładu kamieniarskiego (na przykładzie średniego przedsiębiorstwa w Polsce) - Dr. Inž. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Inž. Jacek Major

Výuka studentů HČ a ČPHZ, těžba nerostných surovin a jejich využívání a výstavba podzemních objektů, dolů a trhacích prací na HGF VŠB TU Ostrava - doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.

Vliv množství použitého fluidního popílku na pevnostní charakteristiky lehkých betonů
- Ing. Václav Vachuška, Ing. Miroslav Vojtek

Implementace elektronických rozbušek E*STAR u zákazníků v Bulharsku
+ informativni video, o tom co vše Austin dělá v Evropě - Ing. Ondřej Čermák, Ph.D.

Hnědé uhlí v České republice – hlavní domácí palivoenergetický zdroj i v budoucnosti
- Ing. David Paus, Ing. Marcel Dlask, Ing. Jaroslav Graman, Ing. Tomáš Škaloud, Ing. Petr Urban

Vybudování základního důlního výškového bodového pole Vršanská uhelná a.s. - Ing. Jan Blín, Ph.D, MBA., Ing. Josef Blín, doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.

High-tech – robotizované pracoviště 3D - Ing. Josef Moravec

Nové trendy ve stanovení azbestu - Ing. Kamil Ožana, Ing. Tomáš Ružovič

Problematika odvodňování lomových provozů při dobývání v obtížných podmínkách - Ing. David Paus, Ing. Jaroslav Graman, Ing. Petr Urban, Ing. Tomáš Škaloud, Ing. Tomáš Růžička

Výstavba úložných prostorů pro ukládání VEP na vnitřní výsypce Dolů Bílina
Ing. Ivan Bílý, Ph.D.

Exkurze

Odborné exkurze proběhly tentokrát v pískovcových lomech, ve kterých je prováděna těžba a zpracování pískovců pro stavební, dekorativní a sochařské účely. První návštěva proběhla u firmy Kámen Ostroměř s.r.o. (lom Podhorní Újezd, úpravna Ostroměř) a druhá v Kamenolomu Javorka, s.r.o. (lom Lázně Bělohrad). Zastávka byla také na předváděcí akci Marokánka, o které je samostatná reportáž.

Navštívili jsme také obec Neratov, kde se nachází jedinečný unikát v Evropě - rekonstruovaný barokní kostel, který má zcela prosklenou střechu, prozkoumali Lom Špičák u Deštného, opuštěný rozsáhlý lom o čtyřech patrech, kde v minulosti probíhala těžba pyroxenicko-amfibolického gabrodioritu. A posledním zastavením byla prohlídka barokního areálu Kuks, kde probíhala v poslední době rozsáhlá rekonstrukce.

Doprovodný program

Samozřejmě, že nechyběl „Šachťák" – hornický večer, kterému velel prof. Pavel Prokop – „Slavné a neomylné prezidium". Mnozí přísedící mu sekundovali zvláště při skocích a pasováních. Pivního mazu bylo dosti, nikdo netrpěl žízní či hladem. „Šachťák" dolaďovaly karmíny tzv. hornické písně.

Co dodat

Přednášky byly na vysoké úrovni a zajímavé jak v technickém, tak geologickém oboru. Přednášející byli fundovaní a své témata uměli patřičně podat a upoutat pozornost. Odborné exkurze byly velice dobře organizované s kvalitním komentářem. Po třech dnech nabitého programu, odjížděli účastníci domů plni nových vědomostí a dojmů z poznání.
Zkrátka konference se vydařila a za to patří poděkování Františku Žočkovi a jeho týmu.

Za pozvání děkuje Vladimíra Štěpánková

 

Back to top