Metso - nová 3.stupňová mobilní linka na pasech pro firmu COLAS CZ

Firma Metso Minerals, s.r.o., už více než 25 let vyrábí mobilní drtící zařízení. Od roku 1985, kdy jako první výrobce, spustila sériovou výrobu mobilních pasových drtících a třídících strojů, vyrobila a dodala na světový trh přes 5.000 strojů obchodní značky Lokotrack, mezi které patří známé drtiče LT a třídiče ST. Začátkem letošního roku uvedla do provozu 3.stupňovou mobilní drtící a třídicí linku na pasech pro výrobu vysoce-kvalitních štěrků a drtí pro obalovny akciové společnosti COLAS CZ a.s.

Složení linky

Linka sestává ze čtyř strojů : čelisťového drtiče typ LT106, kuželového drtiče se závěsným dvousítným třídícím modulem typ LT200HPS-II pro II.stupeň drcení, kuželového drtiče se závěsným jednosítným třídícím modulem typ LT200HPS-I pro III.stupeň drcení a trojsítného třídiče typ ST 4.8. Výkon na vstupu do linky se pohybuje v rozmezí 220 až 280 t/h a závisí na druhu zpracovávaného materiálu, typu požadovaných produktů a na povětrnostních podmínkách. Firma COLAS CZ je tak schopna touto sestavou posílit jak nárazové poptávky v jejich regionálních lomech, tak eventuelně plně pokrýt výrobní kapacitu jednoho lomu s výrobou až 300.000 tun ročně.

Varianty linky

Linku lze ale také rozdělit např. na dvě části, přičemž sestava LT106 + LT200HPS-II může vyrábět produkty 0/32 a 32/63 mm nebo pouze 0/63 mm. Druhá sestava, v jiném lomu, LT200HPS-I + třídič ST 4.8 může předrcovat připravenou frakci 4/32(63) mm nebo předrcovat nadbytečné, neprodané frakce např. 8/16 mm a 16/22(32) mm. Možností těchto sestav je ovšem více. K technickým standardům linky patří hydraulické kladivo k čelisťovému drtiči LT106, které zajišťuje bezpečnost obsluhy při odstraňování zaklínovaných kamenů v drtící komoře a minimalizuje prostoje celé linky. Další výhodou je hydraulické seřizování výstupních štěrbin a rychlostí otáček strojů, čímž linka zajišťuje ve většině lomů kvalitu výstupních frakcí tj. tvarový index, výstupní křivku a ostrost třídění. Jednotlivé stroje jsou řízené počítačem IC (Intelligence Control) a propojeny komunikačním kabelem tak, aby se dosáhlo maximálního výkonu linky a minimálních nákladů na vyrobenou tunu.

Tato nová technologie zvýšila efektivitu a konkurence-schopnost majitele linky, firmy COLAS CZ. Díky různým variantám linky, mohou majitelé linky rychleji reagovat na potřeby trhu a zákazníků.

Metso BrandPR RGB

Text: ing. Pavel Horuta
Foto: archiv firmy

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce firmy:
Metso Minerals, s.r.o.
Mezírka 775/1
602 00 Brno
Tel.: +420 544 425 525 Fax: +420 544 425 530
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Telefon: +420 602 710 115
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Telefon: +420 602 102 087

 

Back to top