• Zveřejnil 
  • Kategorie 2012 / 2
  • Zobrazeno 3458 krát

DSP Přerov v Litvě a u Nižního Novgorodu

Firma DSP Přerov spol. s r.o. je obchodně inženýrská firma, propojená s hlavním výrobním zázemím a s prověřenou sítí specializovaných dodavatelů. Mezi hlavní činnosti firmy patří konstrukční vývoj vlastních řešení strojů pro úpravu kameniva, tedy zejména drtičů a třídičů. Dále rozvoj aplikačního know-how, opírající se o výkonnou obchodní složku a v neposlední řadě instalační a poprodejní servis včetně dodávek náhradních dílů.

Zpracování silně zahliněného dolomitu s požadavkem na minimalizaci odpadů - Litva

Na základě požadavku zákazníka z Litvy byl vypracován projekt a postavena linka na zpracování dolomitické horniny s kapacitou cca 235 t/h navážky vyrábějící 200 t/h čistých drcených frakcí # 0/5, 5/11, 11/16 a 16/56 mm. To znamená, že odhlinění suroviny představuje průměrné cca 10 %. Pro zpracování suroviny bylo zvoleno dvoustupňové drcení. Na prvním stupni je čelisťový drtič DC 115x85 se vstupním otvorem 1150x850 mm a na druhém stupni odrazový drtič s rotorem 1200x1300 mm.
Odhlinění a vodní proplach dolomitu bylo realizováno v pěti postupných krocích.

cl1

  • 1. Odhlinění rubaniny – na dvouplošném vibračním hrubotřídiči VGO 120x270/2 byla ze suroviny vytříděna podsítná frakce 0/70 mm. Charakter hlinitých a jílových podílů neumožňoval zvolit hranici separace před primárním drcením menší než 70 mm. Při provozním měření po realizaci linky byl podíl propadu pod 70 mm téměř 50 % z navážky a bylo v něm až 70 % kamenné složky. Proto byl pochopitelný požadavek provozovatele i tuto část suroviny zpracovat
  • 2. Praní na sprchovaném třídiči - podsítná frakce 0/70 mm z hrubotřídiče a produkt drcení čelisťového a odrazového drtiče byly společně prané na intenzivně sprchovaném vibračním třídiči VTK 200x500/3.
  • 3. Praní v pračce kameniva – kamenivo frakce 5/56 mm obsahovalo zbytkový jíl, který se nerozplavil při předcházejícím praní na třídiči. Tento jíl byl rozmělněn ve 2 lopatkových pračkách kameniva LW 100x550.
  • 4. Praní na sprchovaném třídiči – produkt praček byl finálně oprán na sprchovaném třídiči VTK 200x500/3.
  • 5. Odvodnění frakce 0/5 mm – podsítná frakce 0/5 mm z třídičů byla vedena do korečkového dehydrátoru KDŠ 3000-80, kde došlo k jejímu odvodnění a současně odplavení hlíny na kalové pole.

Ve zkušebním provozu byla doladěna skladba sít na třídičích tak, aby finální produkty splňovaly požadavky evropských norem. Prokázaná kapacita linky byla cca 300 t/h v navážce a do 250 t/h ve finálních produktech. Linka je schopná produkovat kamenivo, které v daném regionu patří mezi nejkvalitnější.

Linka pro provoz při extrémně nízkých teplotách - Nižní Novgorod

Zákazník z oblasti Nižního Novgorodu v Ruské federaci si objednal linku na zpracování dolomitu s kapacitou 400 t/h. Základním problémem této realizace byly místní klimatické podmínky, neboť byl požadován spolehlivý provoz i v podzimních a zimních podmínkách.

Vlastní technologie linky není nijak neobvyklá. Jedná se o klasickou technologii s dvoustupňovým drcením a následným tříděním. Pro drcení v prvním stupni byl použit čelisťový drtič DC 115x85 se vstupním otvorem 1150x850 mm, v druhém stupni odrazový drtič HIC 150x150 s rotorem 1500x1500 mm. Odhlinění kameniva před čelisťovým drtičem bylo na vibračním hrubotřídiči VGO 120x270/2, třídění finálních frakcí bylo na vibračních třídičích VTK 160x500/1, VTK 200x500/3 a VTK 200x600/3.

Technologické zařízení linky umožňuje vyrábět produkty 40/70, 20/40 a 0/20 mm drcené pouze v primárním čelisťovém drtiči. Nebo vysoce kvalitní produkty drcené čelisťovým a odrazovým drtičem 40/70, 20/40 5/20 a 0/5 mm.

Technické řešení při namrzání suroviny

Kritickým místem, kde bylo nutno zamezit namrzání suroviny, byl stůl vozíkového podavače pod primární násypkou. Celá plocha stolu je proto vyhřívaná trubkovým labyrintem připevněným k dolní ploše stolu, kterým protéká nemrznoucí kapalina. Ta je vyhřívána v samostatně instalovaném elektrokotli. Toto opatření se ukázalo jako vysoce účinné a zcela eliminovalo namrzání suroviny i při extrémních místních teplotách.

Druhým místem, kde hrozilo namrzání, byl vibrační podavač pod vyrovnávacím zásobníkem před odrazovým drtičem. Protože zde je již surovina zbavena většiny nežádoucích nečistot postačilo k zajištění provozuschopnosti instalovat pod funkční plochou podavače dvojici infrazářičů.

Výsledkem je, že linka dosáhla podstatně lepších výsledků, než bylo požadováno.

Na uvedených příkladech je demonstrováno, že v DSP Přerov jsme připraveni řešit i Váš problém.

Text: kolektiv firmy DSP Přerov
Foto: archiv firmy

DSP Přerov spol. s r.o.
Kojetínská 2900/51
751 52 Přerov I - Město
Česká republika
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel. 581 209 051
Fax.+420 581 706 816
www.dspprerov.cz

 

Back to top