Vápenická žula a hraběcí dub pro Staroměstský jez

Pořádné dubové dřevo a kvalitní žula – bez tohoto materiálu se neobejde renovace Staroměstského jezu. Patriarcha mezi obdobnými vltavskými vodními díly má kořeny ve středověku. Je nejstarším jezem v Praze a leží mezi Kampou a Novotného lávkou. Staroměstský jez byl postaven už v roce 1241 a jako jediný v metropoli si dodnes zachoval svůj původní vzhled a tvar.

Základním stavebním materiálem se při rekonstrukci stanou dubové fošny a žula. Oba druhy materiálu stavbaři aktuálně získávají ve středních Čechách.

Duby od Kinských

Duby rostly půl druhého století. Většina kácených dubů dosahuje věku přes 160 let a pocházejí z Kněžičské obory na Nymbursku.

01

Obora Kněžičky (též Obora Kinský či Žehuňská obora) se rozkládá na katastru obce Kněžičky a obce Lovčice v okrese Hradec Králové. Rozloha obory je 680 hektarů a jejím vlastníkem je akciová společnost Kinský dal Borgo, patřící stejnojmennému šlechtickému rodu.

Česká žula – Vápenice

Vápenická žula je osvědčeným přírodním kamenem pro dlažby a obklady, zvláště vhodná je právě pro stavbu či opravu jezů, plavebních komor a mostů. Velké využití má také při rekonstrukcích historických objektů hradů, zámků ad. Žula se těží u společnosti Česká žula spol. s r.o. v závodu Vápenice u Vysokého Chlumce na Příbramsku.

02

Lámání žulových bloků na ročním období nezávisí, a tak práce těžební společnosti mohly začít už o pár měsíců dříve. Firma tento materiál, jehož kubík váží téměř tři tuny, těží a speciálními technologiemi přesně řeže, aby na staveništi posloužil co nejlépe. Vápenická žula ve Staroměstském jezu vystřídá beton, který původní kámen nahradil při poslední rekonstrukci před 55 lety.

Příprava a postup – vodní lázeň pro dřevo

Výjimečný postup si vyžaduje nejen výběr stavebních prvků, ale také jejich příprava. Než se dubové dřevo ocitne v roštu vodního díla na Vltavě pár desítek metrů od Karlova mostu, musí projít speciální úpravou. „Vytěžené dřevo stlučeme do vorů a ty necháme minimálně měsíc namočené ve vodě, aby se trámy stabilizovaly a nekroutily. Potopené pak zůstanou až do finální montáže," vysvětlil postup vedoucí projektu Daniel Boďa ze společnosti Metrostav, která stavbu provádí.

I po nasazení do komor jezu, předtím, než jej opět zaplaví voda, budou dělníci fošny kropit, aby zůstaly zachovány správné klimatické podmínky. Staroměstský jez je ve spotřebě dřeva poněkud nenasytný, vyžaduje stovky trámů o celkové čisté délce 2 145 metrů.

Rekonstrukce jezu odstartuje na jaře a potrvá přibližně tři roky, náklady budou více než 112 milionů korun.

Z dostupných materiálů firem zpracovala V. Štěpánková
Foto: Archiv firem

 

Back to top