O své zákazníky se postaráme v celé Evropě

Servis je alfou a omegou toho, aby si někdo koupil nákladní vozidlo. Výrobce nákladních vozidel Ford Trucks proto usilovně buduje servisní síť nejen u nás, ale také v zahraničí. Na konci roku 2019 měla evropská síť 211 servisů a její rozvoj v roce 2020 bohužel přibrzdila epidemie koronaviru.

Zásadní pro rozvoje prodejů v Evropě bylo uvedení nové generace tahače F-MAX, která přitahuje pozornost zákazníků i partnerů, kteří chtějí se značkou FOR TRUCKS spolupracovat.
„V České republice máme v současnosti osm partnerů a 13 servisních míst. Se začátkem roku 2021 startují další dva smluvní partneři – v Otrokovicích společnost BC LOGISTICS a v Plzni – Ejpovicích u společnost AUTO HELUS", uvádí Jiří Kašpárek, výkonný ředitel F TRUCKS. O rozvoj a podporu servisní sítě se starají dva manažeři poprodejních služeb, jeden pro Čechy, druhý pro Moravu.

Jak to vypadá za hranicemi?

Nejhustší síť je směrem na jihovýchod. Bulharsko, Řecko Rumunsko a Maďarsko a státy bývalé Jugoslávie. V tomto regionu působí značka FORD TRUCKS již delší dobu a prodejní i servisní síť je zde plně vyvinutá. Ukrajina, Rusko, Bělorusko a Pobaltí svoji síť intenzivně budují. V loňském roce se rozjel prodej a servis ještě také v Polsku, Itálii, Španělsku a Portugalsku. I přes problémy s Covid-19 se prodej a servis v těchto zemích rozvíjí velmi úspěšně.

Klíčové země

Pro naprostou většinu dopravců jsou ale klíčovými zeměmi z pohledu dostupných servisních služeb Německo, Francie, Nizozemí a Belgie. V tomto teritoriu má zatím FORD TRUCKS uzavřenou smlouvu o spolupráci s řetězcem TIP Trailers a využívá pro servis nákladních Fordů vybrané lokace. Stejným způsobem se řeší servis také v Anglii a ve Skandinávii. Některé servisy jsou v lepší kondici, jiné v horší, ale díky převzetí půjčovny PEMA právě společností TIP Trailers je v plánu posílit především regiony v Německu jako klíčové tranzitní i cílové destinace. V prvním pololetí 2021 se předpokládá uzavření distributorských smluv s novými partnery ve Francii, Německu a zemích Beneluxu a tím dojde k dalšímu zlepšení dostupnosti servisu a především ke zkrácení dodávek náhradních dílů. Ty jsou v Evropě distribuovány z centrálního skladu v polském Opoli a distributoři v jednotlivých zemích dokáží svými pojistnými zásobami vykrývat požadavky jednotlivých dílčích servisů.

Rozšíření servisní sítě

Pokud se podíváme na rozvoj prodejní a servisní sítě z pohledu výrobce, tak plány jsou poměrně ambiciózní, ale daří se je prakticky ve všech regionech naplňovat. Vždyť v roce 2018 bylo vykryto v rámci Evropy 12 zemí s 69 servisními místy a letos je již značka FORD TRUCKS přítomna ve 23 evropských zemích s celkem 208 prodejními či servisními místy. V průběhu 3 let se tedy počet zemí zdvojnásobil a počet servisních míst více než ztrojnásobil.

ford-trucks

www.ftrucks.cz
Text: Ing. Jiří Kašpárek Foto: Archiv firmy

 

Back to top