Nová Pantera DP 1100i dorazila na Slovensko

Značka Sandvik pokračuje dále v provádění strukturálních změn obchodní strategie pro celou střední Evropu. Ve spolupráci se společností Rocktech na území České a Slovenské republiky tyto kroky postupně přinesly a přinášejí první výsledky.

Možnosti spolupráce

Sandvik na území Polska, České a Slovenské republiky začal již v průběhu uplynulého roku rozvíjet spolupráci mezi uvedenými regiony. Byl zmapován do velké míry propojený trh i společné zájmy a posouzeny možnosti spolupráce v problematice servisu, marketingu atd. Sandvik PL, se zastoupením pro Českou a Slovenskou republiku, (Rocktech) mají za úkol připravit se na změny, které z důvodů generačních, politických či v poslední době pandemických, nepochybně přijdou.

V současné době trh u nás i na Slovensku je stále nastaven tak, jak se postupně se svojí železnou logikou a bez velkých otřesů, vyvíjel posledních 20 let. Sandvik buduje tedy svoji novou strukturu pro Střední Evropu, nejenom s ohledem k současnosti, ale především v zájmu střednědobé strategie. Dnešní trh v oblasti vrtacích a trhacích prací je stále v pohybu a realita s perspektivou tři až pět let se nepochybně změní.

Důležitý lidský faktor

Vrtací technika, prošla za posledních 15-20 let neuvěřitelným rozvojem, zejména ve využití moderních technologií, které rozšířily možnosti a současně změnily chování nejenom provozovatelů, ale i samotných dodavatelů. Na území Střední Evropy trvá zkušenost s aplikací počítačů v oblasti povrchových vrtacích souprav 15 let. Dnes po uplynutí této doby, vidíme velká pozitiva, ale rovněž i limity a negativa, které užívání moderních počítačových technologií přineslo. Zde není možné se pouštět do příliš podrobného výkladu, ale i nadále tak platí, že lidský faktor stále hraje důležitou, spíše tu nejdůležitější roli a moderní technologie, mají mnohdy doplňkovou úlohu.

Konkurence je zdravá

Každý si uvědomuje, že pro zdravě fungující trh, je konkurenční prostředí důležité. Vychýlení kyvadla na jednu či druhou stranu, znamená nebezpečí a následné deformace trhu, které mají řetězový efekt.

Sandvik má v plánu, na základě rozhodnutí, která byla již učiněna v nedávné minulosti, nebo učiněna teprve budou, posílit svoji úlohu ve Střední Evropě a solidně se připravit pro nejbližší budoucnost. Cílem je udržení štíhlé obchodní organizace s jednoduchou administrativou.

Stabilizace servisu

V uplynulém roce v průběhu základních strukturálních změn, Sandvik ve spolupráci se společností Rocktech zaznamenal více pozoruhodných úspěchů, které můžeme již těmto změnám přičíst k dobru. Letošní probíhající stabilizace zejména, v oblasti servisu jak v České republice, na Slovensku i v Polsku, společné marketingové akce, příhraniční spolupráce, ukázaly cestu, která funguje a která bude nadále rozvíjena.

Nejnovější Pantera DP1100i u společnosti DOLVAP

Svěží vítr, který vane Sandviku do plachet, přinesl letos již také první opravdu velký úspěch na Slovensku. Významný zákazník, společnost DOLVAP s.r.o, se rozhodl změnit po více jak patnácti letech dodavatele vrtací technologie a přešel díky společnosti Rocktech k Sandviku. To opět potvrdilo fakt, že i slovenští zákazníci jsou přístupni změnám.

01

Firma DOLVAP s.r.o. zakoupila nejnovější vrtací soupravu Pantera DP1100i, řízenou počítačem, vybavenou speciálním nářadím o průměru 60 mm. Podrobnějšímu popisu a výsledkům se budeme věnovat v některém dalším čísle Lomy a Těžba.

02

Důležitá je strategie

Stávající podmínky na trhu nejsou pro Sandvik i Rocktech vůbec jednoduché a žádná procházka růžovou zahradou se nekoná. Nejbližší roky tak budou ve znamení tvrdé práce. Pokud chceme změnit příliš usedlé a zažité poměry, tak se bez tohoto odhodlání neobejdeme. Nastoupená cesta je složitá s mnoha úskalími, ale potěšitelné je, že počty dodaných strojů byť pomalu, ale jistě rostou jak v České republice, tak na Slovensku, ale i v Polsku.

Na závěr snad zbývá podotknout, že sympatickou snahu spojení Sandvik/Rocktech o narovnání trhu a snahu stát se dynamickým činitelem dění, by měl každý, kdo pracuje v oboru ocenit a uvítat. Víme, jak je konkurence důležitá. Snad můžeme prozradit, že Sandvik ve spolupráci s Rocktechem chystají jedno velké překvapení, ale o tom snad opravdu příště.

sandvik

 

rocktech

Miloš Kánský, Sandvik ČR
Foto: Jakub Špirk, Rocktech, s.r.o.

 

Back to top