Podvalníky značky Schwarzmüller – systémy bezpečné přepravy pro drahé stavební stroje

Při přepravě drahých stavebních strojů mezi stavbami jsou kladeny vysoké nároky na bezpečné ukotvení přepravovaného stroje, tuhost a odolnost konstrukce přepravního vozidla. Z toho důvodu firma Schwarzmüller trvale pracuje na technickém vývoji svých podvalníků a na bezpečném způsobu upevnění nákladu na nich, na zvýšení jejich kvality a stability.

Robustnější konstrukce

Díky rozšířenému rozchodu kol a uložení pružících jednotek bylo u nových typů podvalníků dosaženo významného zlepšení dynamického chování vozidla při jízdě a jeho směrové stability. Celkově mají podvalníky Schwarzmüller robustnější konstrukci, čehož bylo dosaženo jednak použitím jiného typu základních podélných i příčných nosníků rámu a jednak přepracovanou konstrukcí vnějšího obvodového rámu vozidla.

01

Jednoduché zajištění

Podvalníkové přívěsy jsou optimalizovány především pro dlouhou životnost a jednoduché zajištění přepravovaného nákladu. Nově použitá hliníková ochrana proti bočnímu najetí zamezuje vzniku koroze, dřívější způsob zajištění polohy tažné oje byl nahrazen robustnějším provedením pružiny. K tomu je na vozidlech použito výhradně osvětlení na bázi LED, vykazující významně delší životnost.

02

Vyšší stabilita

Pro dopravu finišerů jsou rozhodujícím kriteriem především použité nájezdové rampy. Standardní nájezdy s délkou 2 700 mm byly u nového typu zesíleny, prodlouženy na 2 800 mm a rozšířeny z původních 710 mm na současných 750, resp. 800 mm. Optimalizované uložení nájezdů umožnilo navíc použití silnějších stěn trubek, kolem nichž se nájezdy sklápí. Byla tím dosažena vyšší stabilita a provozní spolehlivost tohoto konstrukčního uzlu vozidla.

03

Garance bezpečnosti

Aby bylo možné dosáhnout lepšího a jednoduššího způsobu zajištění nákladu, používá firma Schwarzmüller více vázacích ok a do vnějšího rámu zapuštěných výřezů, v nichž je možno kotvit vázací prostředky. Takto koncipované možnosti zajištění nákladu garantují bezpečné a bezproblémové přepravy strojů mezi stavbami.

04

Typy podvalníků

Nejprodávanějším podvalníkem Schwarzmüller je třínápravový přívěs o nosnosti až 24 tun, pro použití při přepravách velmi těžkých strojů také čtyřnápravový přívěsový podvalník, jehož užitečná hmotnost (nosnost) činí až 32 tun při celkové hmotnosti vozidla 40 tun. Technicky je přitom vozidlo schopné provozu až do celkové hmotnosti 44 tun.

Ve výrobním programu podvalníků Schwarzmüller se dále nachází podvalník speciálního provedení s průběžnou rovnou ložnou plochou (bez zalomení rámu a snížení ložné plochy za přední nápravou), podvalník s centrálním uložením náprav, jak ve dvou tak třínápravové verzi (tridem).

V kategorii návěsů jsou to pak a dvou- až pětinápravové nízkoložné podvalníkové návěsy s nájezdovými rampami i bez nich.

Široký sortiment výrobků

Koncern SCHWARZMÜLLER je největším výrobcem přípojných vozidel a nástaveb užitkových vozidel v Rakousku a díky svému zastoupení v dalších 21 evropských státech je jedním z největších dodavatelů na trhu užitkových vozidel ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, a největším produktovým portfoliem vůbec. Koncern vyrábí ročně přes 10 000 vozidel, zaměstnává přes 2 500 spolupracovníků. Velmi bohatý sortiment výrobků v oblasti vozidel plošinových, sklápěcích, cisternových, podvalníkových, kontejnerových, vozidel k přepravě dřeva a dalších vozidel speciálních je charakteristický trvalým technickým vývojem, rozvojem technických inovací, vznikem nových konstrukcí, dlouholetou tradicí a nejvyšší dosahovanou kvalitou.

05

Dostatek servisních míst

Mimo svých výrobních závodů v Rakousku (Hanzing), České republice (Žebrák) a Maďarsku (Budapešť) disponuje koncern celoevropskou sítí servisních míst podél nejvýznamnějších přepravních a tranzitních cest pro možnost zajištění rychlé opravy a získání potřebného náhradního dílu. Pro potřeby zákazníků je k dispozici i velmi rozsáhlá flotila nájemních vozidel, umožňující realizovat i jejich individuální přepravní nároky.

schwarzmueller

Text a foto: Kolektiv autorů

 

Back to top