Vykládací zařízení ze Strojíren Podzimek

Firma Strojírny Podzimek, s.r.o. ze svého areálu v Třešti expedovala v červnu 2020, v době po uvolnění restrikcí COVID -19, zařízení na nakládku surovin do lodí do německého přístavu Magdeburg. Na podrobné informace jsme se zeptali autora řešení Romana Hrůzy, projektanta firmy Strojírny Podzimek.

Jak vše probíhalo?

„O naší firmě se ví, že máme několik funkčních a ověřených vzorů řešení vykládacích či nakládacích zařízení. Jak na železniční vozy, tak na nákladní auta, tak na lodě. V tomto případě jsme byli požádáni dodat zařízení umožňující rychlou a efektivní nakládku lodí v přístavu Magdeburg (Německo). Se zákazníkem jsme první měsíce řešili, pro jaké typy lodí by zařízení mělo být navrženo a jaký zdroj elektrické energie nám přenechá k využití. Neméně důležité bylo vyhovět požadavku, aby se nakládka uskutečnila v co nejkratším čase, protože čas, kdy je loď kotvená v přístavu není zadarmo.", vysvětluje Roman Hrůza a odborně odpovídá na další dotazy.

Z čeho je složeno navržené zařízení?

„Výsledkem je zařízení, které je schopné plnit loď v množství až 800 t štěrkopísku za hodinu.

01

Navržené zařízení se skládá z nájezdové rampy, zásobníku a vytahovacího pásového podavače s regulací rychlosti podávání. Protože šířky lodí i jejich ponor jsou různé, rozhodli jsme se osadit výpad z podavače otočným a zároveň výsuvným skluzem. Toto řešení umožňuje využít maximálně prostor lodi bez toho, aby bylo s lodí manipulováno. Zařízení je zapojeno do nábřežního elektrického rozvaděče a může pracovat ve dvojím režimu."

Jaké jsou způsoby nakládky?

„Jsou dva možně způsoby nakládky, buď nákladním automobilem nebo kolových nakladačem.

Zákazník si může podle situace a potřeby rozhodnout co je výhodnější. V případě nákladního automobilu se navážení provádí přes ocelovou rampu do násypky. Pokud se nakládka provádí pomocí nakladače odstraní se zadní čelo násypky a nakladač sype přímo do násypky. Pro nastavení optimálního množství podávaného materiálu je násypka opatřena na výstupu nastavitelným hradítkem.

V případě plnění širších lodí (až 10 m) se vysune teleskopická část skluzu pásového podavače. Rychlost pasu podavače lze nastavit frekvenčním měničem, který je umístěný v rozvaděči přímo u násypky. Při ukončení pracovní směny řidič vizuálně zkontroluje stav celého zařízení a násypku úplně vyprázdní."

02

Na závěr dodává Roman Hrůza

„Zákazníkovi jsme k jeho spokojenosti navrhli, dodali a namontovali bezpečné a plně funkční zařízení na klíč. Po úpravě lze toto zařízení používat i pro nakládku na železnici či nákladní silniční dopravu. Ale jak se denně přesvědčujeme, jsou současné trasy v České republice, jak železniční, tak dálniční přetíženy. Hustota dopravy stále stoupá a hustý provoz přináší na silnici stále více rizik. Z oprav dálnic se pak stane nikdy nekončící proces, k nelibosti všech uživatelů, nejen řidičů. ( Vzhledem k obrovskému množství přepravovaných sypkých materiálů, by bylo vhodné, alespoň část současné dopravy přesunout na vodu). Bylo by vhodné umožnit přepravu sypkých materiálů po vodě. Více prostoru zbude pro bezpečnou osobní dopravu," doplňuje Roman Hrůza.

Firmě přejeme, aby podobná osvědčená zařízení byla využívána nejen v zahraničí, ale k našemu užitku i v České republice.

podzimek

podzimek125

podzimek-qr

Z Třeště Vladimíra Štěpánková

 

Back to top