Nově vyvinuté provozní náplně Total pro stavební stroje a stroje těžební techniky výrazně snižují spotřebu paliva

Nově vyvíjená strojní zařízení v oblasti těžební techniky a mechanismů používaných v lomech vyžadují pro zajištění dlouhodobého spolehlivého provozu sofistikovaný systém údržby. Součástí tohoto systému je bezesporu volba a aplikace vhodných typů maziv a provozních náplní včetně sledování jejich technického stavu za provozu s cílem zamezit vzniku nežádoucích technických odstávek zařízení. Petrolejářská a energetická společnost TOTAL dlouhodobě vyvíjí maziva a monitorování jejich technického stavu za provozu pro stavební stroje, mechanismy používané v lomech a pro těžební techniku, a to s důrazem na ekonomické a ekologické parametry maziv.

001

Nejnovější typy maziv jsou zaměřeny zejména na úsporný provoz mechanismů, to znamená na aplikaci formulací tzv. FE („Fuel Economy") maziv se zesíleným efektem podpory snižující spotřebu paliva provozovaného stroje. Maximálního efektu lze dosáhnout současným použitím FE maziv ve všech strojních agregátech (spalovací motor, převodovka, hydraulicko - převodové mechanismy, nápravové převody...).

Motorové oleje TOTAL – RUBIA WORKS

Pod označením RUBIA WORKS 4000 byla společností TOTAL vyvinuta řada moderních ekologických a ekonomických motorových olejů pro lomové mechanismy a nakladače vybavené konvenčními spalovacími motory a zejména i motory se zařízeními na kontrolu a redukci produkovaných emisí (částicové filtry DPF, EGR ventily na recirkulaci výfukových plynů, selektivní katalytická redukce oxidů dusíku – technologie AD Blue)...

total-rubia

Tuto řadu nových motorových olejů tvoří jednak motorový olej RUBIA WORKS 4000 15W-40 na ropném minerálním základě, a jednak syntetický lehkoběžný olej podporující výrazně úsporu paliva (Fuel Economy – úspora paliva 3 až 5% dle typu provozu) RUBIA WORKS 4000 FE 10W-30. V obou případech se jedná o nízkopopelnaté motorové oleje splňující nejnovější výkonový standard API CK-4, jenž definuje zpřísněné požadavky zejména pro náročný provoz dieselových spalovacích motorů užitkových off-road vozidel, stavebních strojů a těžební techniky vybavených zařízeními na redukci produkovaných emisí. Vyšší úroveň technických parametrů olejů RUBIA WORKS 4000 :

 • zachovává až o 70 % vyšší úroveň čistoty motoru z hlediska tvorby úsad (CATERPILLAR C13 Test Limit – pístová skupina)
 • o 70 % snižuje při vyšších teplotách oxidaci oleje (Volvo T13 Test Limit)
 • o 50 % snižuje opotřebení rozvodového mechanismu (Cummins ISB Test Limit)

002

Hydraulicko – převodové oleje TOTAL - DYNATRANS ACX

Formulace moderních olejů řady DYNATRANS ACX jsou vyvinuty a doporučeny pro použití do hydraulických a převodových mechanismů stavebních strojů a strojů těžební techniky. Vynikají vysokou účinností, zesílenou protioděrovou a antikorozivní ochranou a prodlouženými servisními výměnnými intervaly. Jedná se zejména o aplikace v hydraulických okruzích, převodovkách řazených pod zatížením, nápravových a koncových převodech, třecích diskových brzdách atd., kde výrobci strojů vyžadují následující specifikace :

 • ZF TE ML 03C (SAE 10W a 30)
 • ZF TE ML 07F (SAE 30)
 • CATERPILLAR TO-4, KOMATSU Clutch Test
 • CATERPILLAR HYDO Advanced
 • ALLISON TES 439, ZF TE ML 07D
 • API GL-4, doporučeno pro JCB, atd...

Řada hydraulicko – převodových olejů DYNATRANS ACX představuje 3 produkty ve viskozitních rozsazích SAE 10W, 30 a 50, jež jsou vyžadovány přímo servisními manuály k údržbě konkrétních strojních mechanismů.

003

Formulace olejů vynikají následujícími vlastnostmi:

 • Výborné protioděrové a antikorozivní vlastnosti zvyšující životnost strojních agregátů
 • Velmi dobrá kompatibilita s těsněními bez agresivních účinků na hadice olejových systémů
 • SAE 10W vyniká velmi rychlou odlučivostí vzduchu a filtrovatelností zamezující kavitačnímu riziku v hydraulických čerpadlech
 • Účinné třecí vlastnosti pro materiály strojů CATERPILLAR, KOMATSU...
 • Vysoká smyková stabilita zajišťující objemovou účinnost hydraulických čerpadel
 • Velmi dobrá tekutost při nízkých teplotách, snadné zimní starty, okamžitá účinnost
 • Formulace na základě vybraných základových olejů a moderních aditiv zajišťující zlepšenou oxidační odolnost při vysokých teplotách a prodloužené servisní intervaly
 • Dobré emulgační vlastnosti udržující kondenzující vodu v emulzi a brání tak závadám na čerpadlech v zimním období a rychlé degradaci v období letním

Řada olejů DYNATRANS ACX vyvinutá pro prodloužené servisní výměnné intervaly olejů pak v kombinaci s výše uvedenými motorovými oleji RUBIA WORKS 4000 zajišťují výkonným mazáním dlouhodobý spolehlivý ekonomický a ekologický provoz strojů těžební techniky.

TOTAL ANAC OFF ROAD
Diagnostický systémprovozních náplní RUBIA WORKS 4000 a DYNATRANS ACX

Ekonomičnost provozu lomových mechanismů lze dále zvýšit pravidelným monitorováním technického stavu výše zmíněných provozních náplní s cílem stanovení jednak parametrů vlastní provozní náplně za provozu, a jednak s vyhodnocením možné vznikající závady či odchylky od vyhovujícího technického stavu a doporučením včasného příslušného servisního zásahu.

total-anac

Diagnostický systém TOTAL ANAC dlouhodobě vyvíjený společností TOTAL od r. 1967 ve spolupráci s výrobci stavebních strojů a lomových mechanismů tak obsahuje více než 3 000 000 analyzovaných vzorků náplní pro velké množství agregátů mechanismů. Na jejich základě je včas prediktivně kromě stanovení technického stavu vlastní provozní náplně s vysokou pravděpodobností indikována rovněž odchylka či vznikající závada na agregátu mechanismu.

www.total.cz, www.total.sk
Text : Ing. Pavel Růžička, Ph.D.

 

Back to top