Certiq - komunikujte se svým strojem

Epiroc Certiq je telematický systém umožňující vzdálenou kontrolu pracovních strojů pro podzemní stavitelství či povrchové a průzkumné vrtání od společnosti Epiroc. Pomocí tohoto zařízení lze kdykoli přistupovat k aktuálním údajům o provozu stroje, a tím snadněji zjišťovat a vyhodnocovat jeho produktivitu či plánovat navazující práce. Současně se vzdáleným odesíláním pracovních schémat či upozorňováním na pravidelné servisní motohodinové prohlídky zvyšuje efektivitu stroje.

03

Epiroc Certiqâ systém je navržený tak, aby umožňoval jednoduchou instalaci na všech typech strojů Epiroc, ať hydraulicky ovládaných či nejnovějších – počítačem řízených. Nové stroje jsou již automaticky tímto systémem vybaveny, nicméně existují i instalační sady obsahující veškeré komponenty potřebné k montáži zařízení na stroj a ke komunikaci stroje (řídící jednotka, vysílač, multifunkční antény, potřebné kabely, dokumentace).

01

Použití

Uživatel systému Certiq může snadno získat aktuální informace o sledovaném stroji jednoduchým přihlášením se do webové aplikace pomocí uživatelského jména a hesla. Přihlašování probíhá přes šifrovaný protokol, tím je zajištěna bezpečnost systému a minimalizováno riziko neoprávněného přístupu do systému a zneužití citlivých informací. Do systému lze přistupovat i z mobilních zařízení.

Po přihlášení do systému lze snadno přistupovat k nejdůležitějším kategoriím:

  • aktuální stav stroje (typ stroje, GPS poloha, aktuální stav)
  • informace o produkci stroje včetně grafického znázornění (odpracované hodiny, odvrtané metry, množství odvezeného materiálu či objem nastříkaného betonu)
  • informace o spotřebě stroje a emise CO2 (aktuální či celková spotřeba a emise stroje)
  • jednoduchá diagnostika stroje či zasílání chybových hlášení či alarmů
  • odesílání či přijímání doplňkových dat (např. nahrávání vrtných schémat do stroje)
  • nutnost provedení pravidelné servisní prohlídky
  • export dat do formátu MS Office a následné rychlé a přehledné vyhodnocení výsledků

Internetové stránky jsou navrženy s důrazem na maximální přehlednost a ergonomii, snadno lze přejít z celkového pohledu do detailního náhledu. Pokud zákazník vlastní více strojů vybavených systémem Certiq, lze používat filtry pro snadnější identifikaci strojů.

02

Systém Certiq lze využívat ke sledování aktuálních či celkových výkonů jednotlivých strojů, informace lze následně využít k optimalizaci pracovních postupů a zvýšení jejich produktivity či efektivity.

epiroc-2

Ing. Zdeněk Máša, Service Manager

 

Back to top