PRODEJ DOBÝVACÍHO PROSTORU „ŽULOVÁ I" A LOMU EHRLICH

Insolvenční správce dlužníka K-GRANT spol. s r.o., IČ: 47681438, se sídlem Jesenická 611, 790 81 Česká Ves, Mgr. Ing. Ivana Zálešáková, tímto nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty a to:

  • dobývací prostorŽulová I" - lokalita Boží Hora, prostory pro hornickou činnost (LV 444 k.ú. Žulová)
  • lom Ehrlich ve Vápenné, prostory pro těžbu žuly (LV 385, k.ú. Vápenná).

Bližší informace o nabídkovém řízení.

http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=record&id=209

Prohlídka předmětu prodeje je stanovena na den 11.11.2016 v čase od 11.00 hod do 12.00 hod., prohlídka se uskuteční v místech specifikovaných dle LV, kde bude zájemcům k dispozici znalecký posudek, prohlídku předmětu prodeje lze dohodnout i v jiném termínu a to na telefonním čísle 605 929692.

Další články z této kategorie

« Kámen Hořice 2016
PF 2017 »

 

Back to top