MONTANEX a.s. – nové termíny pro rok 2020

8. 9. 2020

Seminář pro projektanty elektrických zařízení pod vrchním dozorem státní báňské správy.

9. 9. 2020

Seminář pro revizní techniky elektrických zařízení
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava-Pustkovec (bývalý Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.), konferenční sál - budova Viva, 2. patro Technologická 376/5, 709 00 Ostrava - Pustkovec

15. – 16. 10 2020

X. Mezinárodní konference - elektrická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy
Hotel Sepetná – Ostravice

4. – 5. 11. 2020

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemním stavitelství a při vrtných pracích – dvoudenní seminář

24. – 26. 11. 2020

Třídenní seminář - Pro závodní lomů, vedoucí kamenolomů a pískoven (závodní)

Aktuální info:  https://montanex.cz/skoleni.html

 

Back to top