• Zveřejnil 
 • Zobrazeno 10370 krát

RECYCLING 2019

24. ročník mezinárodní konference
MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ JAKO DRUHOTNÝCH SUROVIN

Termín: 4. až 5. dubna 2019

Místo konání: Hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 Brno

Garant akce

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM
VUT FSI, Technická 2, Brno
tel.:541 142 427, mobil: 605 720 234,
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konference je určená pro

 • provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů)
 • orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení
 • výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií
 • stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty
 • firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů

Tematické zaměření konference

 • Aktualizace surovinové politiky druhotných surovin České republiky pro oblast stavebnictví a jeho vliv na rozvoj recyklace SDO.
 • Katalog druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů vhodných pro využití ve stavebnictví.
 • Protokol EK o nakládání se stavebním odpadem a demolic a Směrnice EK pro audit odpadů před demolicí a renovací budov.
 • Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na recyklaci stavebních a demoličních odpadů.
 • Další legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů.
 • Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU
 • Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu.
 • Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.
 • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
 • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.
 • Recyklace komunikací (vozovky, železniční lože), použití recyklátů v různých konstrukčních vrstvách.
 • Recyklace zateplení budov.
 • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů.
 • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Předběžnou přihlášku zašlete nejpozději do 11. 1. 2019 na adresu:

ARSM
Technická 2
616 69 BRNO
nebo raději E-mailem : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě přihlášení příspěvku prosíme o uvedení stručné anotace na přihlášku

O přijetí příspěvků budete informováni obratem, nejpozději však do 15. 1. 2019 a
současně obdržíte pokyny pro zpracování příspěvku do sborníku.

Přijaté příspěvky je nutno zaslat v plném znění do 8. 3. 2019.

Podrobný program konference, závaznou přihlášku s pokyny pro platbu a další
informace obdržíte ve druhém cirkuláři do 22. února 2019

Ubytování – v hotelu Santon, ubytování si můžete rezervovat za zvýhodněnou
cenu na tomto odkazu

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • vložné na konferenci,
 • sborník
 • 2 x oběd a občerstvení,
 • společenský večer 4. 4. 2019

Předběžná výše poplatku

pro účastníky (nečleny ARSM) 2950,- Kč
pro členy ARSM 2500,- Kč
zaměstnanci státní správy (KÚ, magistráty, ministerstva apod.) 2100,- Kč
pro přednášející pracovníky VŠ a státní správy 600,- Kč
(nutno potvrdit ze strany organizátora)

 

Další články z této kategorie

« RECYCLING 2018
RECYCLING 2020 »

 

Back to top