• Zveřejnil 
 • Zobrazeno 10938 krát

RECYCLING 2020

25. ročník mezinárodní konference

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ RECYKLACE A VYUŽÍVÁNÍ DRUHOTNÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Termín: 16. až 17. dubna 2020

Místo konání: Hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 Brno

Garant akce

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM
VUT FSI, Technická 2, Brno
tel.:541 142 427, mobil: 605 720 234,
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konference je určená pro

 • provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů)
 • orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení
 • výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií
 • stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty
 • firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů
 • akademické pracovníky a studenty vysokých škol a pedagogy středních škol

Tematické zaměření konference

 • Možnosti využívání stavebních výrobků z druhotných surovin v souladu s Vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle Nařízení EP a Rady 305 / 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
 • Katalog druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů vhodných pro využití ve stavebnictví
 • Nakládání s vybranými SDO jako s vedlejšími produkty
 • Aktualizace surovinové politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 až 2022“ pro oblast stavebnictví a její vliv na rozvoj recyklace SDO.
 • Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na recyklaci stavebních a demoličních odpadů.
 • Další legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů
 • Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU
 • Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu
 • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
 • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.
 • Využívání recyklovaného kameniva v liniových stavbách
 • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů
 • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Předběžnou přihlášku zašlete nejpozději do 1. 4. 2020 na adresu:

ARSM
Technická 2
616 69 BRNO
nebo raději E-mailem : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • vložné na konferenci,
 • sborník
 • 2 x oběd a občerstvení,
 • společenský večer 26. 3. 2020

Předběžná výše poplatku

pro účastníky (nečleny ARSM) 3150,- Kč
pro členy ČKAIT 2950,- Kč
pro členy ARSM 2600,- Kč
zaměstnanci státní správy (KÚ, magistráty, ministerstva apod.) 2250,- Kč

 

 

Další články z této kategorie

« RECYCLING 2019
RECYCLING 2020 v novém termínu! »

 

Back to top