• Zveřejnil 
 • Zobrazeno 10752 krát

KONFERENCE "VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ NEROSTNÝCH SUROVIN"

Osmý ročník mezinárodní konference

Místo a termín konání

HOTEL ŠPORT ALEXANDRA, Púchov, Slovenská republika 10. - 12. května 2017.

Nosná témata

 • Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
 • Využívání uhelných, rudných, ropných a jiných surovin
 • Nakládání s těžebním odpadem a využití odpadních materiálů vznikajících při těžbě a zpracování nerostných surovin
 • Podpora podnikání a ochrana životního prostředí při těžbě nerostů
 • Související legislativa
 • Ekonomika v oblasti nerostných surovin
 • Trhací práce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Konference je organizována pod záštitou

 • předsedy Českého báňského úřadu - Ing. Martina Štemberky,
 • prorektora pro studium, pověřeného zastupováním rektora VŠB TU Ostrava, prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc.,
 • prof. Ing. Jaroslava Dvořáčka, CSc., pověřeného vedením Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava,
 • Ing. Bohumila Néče, předsedy Obvodného banského úradu v Prievidzi,
 • prof. Ing. Klementa Rejška, CSc., Mendelova univerzita v Brně,

ve spolupráci s

 • Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava,
 • Technickou univerzitou v Košiciach, Fakultou BERG,
 • Politechnikou Śląska Gliwice

 

 

Back to top