• Zveřejnil 
 • Zobrazeno 9945 krát

KONFERENCE "SOUČASNOST A PERSPEKTIVA TĚŽBY A ÚPRAVY NERUDNÍCH SUROVIN VI."

29. - 30.3.2017 Ostrava

Mezinárodní konferenci s dlouholetou tradicí pod tématickým názvem Současnost a perspektivita těžby a úprava nerudních surovin VI., nově sekce Partikulární hmoty  se bude konat ve dnech 29. a 30. 3. 2017 v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškových sálů, v prostorách Nové auly prezentační výstavka firem, které působí v oblasti těžby a úpravy nerudních surovin, včetně firem zabývajících se geologickým průzkumem, projekčními pracemi, výrobou a prodejem strojů a zařízení pro těžební průmysl.

Vítany jsou také firmy zabývající se charakterizací a úpravou sypkých hmot, jejich dopravou a procesním zpracováním, příp. činnostmi s tím souvisejícími.

Tematické zaměření

 • Těžba a úprava stavebního kamene
 • Těžba a úprava štěrkopísků a písků, těžba zvodnělých ložisek
 • Těžba a zpracování kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
 • Těžba a úprava keramických, sklářských, cihlářských a ostatních surovin
 • Možnosti využití doprovodných surovin při těžbě uhelných ložisek
 • Požadavky a optimalizace strojů a zařízení pro těžbu a úpravu surovin
 • Bezpečnost práce a legislativní otázky
 • Ekonomické aspekty těžby a úpravy surovin
 • Využití a recyklace odpadů z těžby, úpravy a zpracování surovin
 • Vliv těžby nerudních surovin na životní prostředí, rekultivace
 • Průzkum a využití stávajících a perspektivních ložisek
 • Projekční činnost, geodetické, geologické, geofyzikální, geomechanické, laboratorní práce a zkušebnictví, modelování, vizualizace a logistika
 • Výzkum, vývoj, výchova a vzdělávání v oblasti těžby a úpravy

Web konference

 

 

Back to top