MONTANEX: PŘÍRUČKA TĚŽAŘE

Výběr předpisů pro dobývání nerostných surovin při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Učební pomůcka pro zkoušky podle vyhlášky č. 298/2005 Sb.

Cílem této příručky je shrnout vydané právní předpisy pro tuto činnost do uceleného souboru a vytvořit tak celkový přehled pokud možno všech základních předpisů. Je sestavena z dílčích částí zabývající se určitou problematikou, ze které je možno získat ucelený přehled současně platných předpisů (vlastní dobývání, provoz zařízení, mimořádné události apod.).

Příručka bude rozdělena do tří částí:

  • souhrn vydaných předpisů
  • stručný výklad některých vybraných předpisů
  • přílohy

Předpokládaný termín vydání: řijen 2016

www.montanex.cz

Další informace

  • Autor: Ing. Jan Maloň
  • Cena: 250,- Kč
  • Cena slevněná: -
  • ISBN: -
  • Rozměr: -
  • Nakladatelství: MONTANEX

Další články z této kategorie

« Báňské předpisy XIII (aktualizovaný dotisk)

 

Back to top