SmartROC T45, jízda pokračuje...

Zatím poslední dodávka vrtací soupravy SmartROC T45, do České republiky, která proběhla u společnosti Explosive Service koncem dubna a začátkem května tohoto roku, je pro Atlas Copco dalším a v krátkém čase, zásadním krokem na lokalitě Českého krasu, v tomto případě na velkolomu Čertovy Schody. Těží se zde nejkvalitnější vápenec v České republice. Vápenka Čertovy schody je od roku 1992 součástí Skupiny Lhoist, a je největším výrobcem vápenných a vápencových výrobků v České republice.

Více...

Care Agreement: Příběh úspěchu

Firma CB Destrukce s.r.o. slaví v letošním roce 25 let od svého založení. Za tu dobu firma rozšířila spektrum nabízených služeb tak, aby zákazník dostával kompletní servis všech souvisejících činností vrtacích a trhacích prací, a to vždy v požadovaném termínu a kvalitě.

Více...
Back to top