• Zveřejnil 
  • Zobrazeno 10645 krát

KONFERENCE Strojní zařízení používaná při hornické činnosti

Pořadatelé zvou na VIII ročník koncerence

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÁ PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM, JEJICH BEZPEČNOST A NOVÉ TRENDY

Konference se uskuteční se ve dnech 27. - 28. dubna 2017 v prostorách Hotelu Sepetná na Ostravici v Beskydech

Cíl konference

  • Rozšířit znalosti všech pracovníků, kteří mají na starosti bezpečnost práce a provozu strojních zařízení, o zkušenosti odborníků z celé republiky.
  • Informovovat o nových legislativních a technických požadavcích na strojní zařízení formou přístupnou všem zájemcům s jakoukoliv odborností - nejedná se o konferenci vědeckou.
  • Vzájemná výměna informací a zkušeností.
  • Navázání nových užitečných kontaktů s kolegy z oboru.

Pořadatelé

  • Český báňský úřad Praha
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  • INCO engineering s.r.o., Praha
  • Sdružení důlních a strojírenských technologií, Opava
  • MONTANEX a.s., Ostrava

Termín a místo konání

27. - 28. dubna 2017

v prostorách Hotelu Sepetná na Ostravici v Beskydech

Kontakt

Vydavatelství, školící a poradenské středisko

MONTANEX, a.s.
Cihelní 760/35
702 00 Ostrava
tel.: +420 599 505 514
www.montanex.cz


 

Back to top