Aktuálně

PRODEJ DOBÝVACÍHO PROSTORU „ŽULOVÁ I" A LOMU EHRLICH

Insolvenční správce dlužníka K-GRANT spol. s r.o., IČ: 47681438, se sídlem Jesenická 611, 790 81 Česká Ves, Mgr. Ing. Ivana Zálešáková, tímto nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty a to:

  • dobývací prostorŽulová I" - lokalita Boží Hora, prostory pro hornickou činnost (LV 444 k.ú. Žulová)
  • lom Ehrlich ve Vápenné, prostory pro těžbu žuly (LV 385, k.ú. Vápenná).

Bližší informace o nabídkovém řízení.

http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=record&id=209

Prohlídka předmětu prodeje je stanovena na den 11.11.2016 v čase od 11.00 hod do 12.00 hod., prohlídka se uskuteční v místech specifikovaných dle LV, kde bude zájemcům k dispozici znalecký posudek, prohlídku předmětu prodeje lze dohodnout i v jiném termínu a to na telefonním čísle 605 929692.

Více...

Aktuálně v muzeu v Jílovém u Prahy

image008

 

image010

Návštěvníci se seznámí s hmotnou kulturou doby Karla IV., s životem sedláků, měšťanů, šlechticů, alchymistů i církevních představitelů. Vůbec poprvé budete moci na výstavě zhlédnout některé dosud nevystavené archeologické nálezy seznámíte se s nejzajímavějšími stavebními projekty Karlovy vlády, některými méně známými skutečnostmi z jeho života a v neposlední řadě i soudobou těžbou zlata na Jílovsku a jejím klíčovým významem pro Karlovo panování. Návštěvníci budou mít také jedinečnou příležitost prohlédnout si repliky císařské i královské koruny z Karlova korunovačního pokladu.

Muzejní noc

Muzejní noc tematicky laděná do období vlády Karla IV. - akce k výročí 700. let od narození Karla IV.
7. 5. 2016

OTEVÍRACÍ DOBA

denně mimo pondělí (pokud není svátkem)

9.00 - 12:00
13:00 - 16.00

 

Více...
Back to top