Hynek Oberhel

Hynek Oberhel

Kde se vzal macadam?

tezky, pěšiny, cesty, silnice, dálnice, železnice tzv. pozemní komunikace jsou "Tepny průmyslu", bez kterých se neobejdeme.

Štěrk, kamenné drtě, zkráceně kamenivo je pravděpodobně nejjednodušší výrobek z kamene. Převážně se používá hlavně ve stavebním průmyslu a současný svět si bez něho ani nedovedeme představit. Jeho výroba je v současné době samostatné průmyslové odvětví s vyspělými technologiemi. Současná doba klade na výrobce kameniva vysoké požadavky a to jak na kvalitu kamene, tak i na jeho čistotu zrnitosti. Tento obor je rovněž spojen jak se strojírenským, tak hutním a chemickým průmyslem a nabízí také mnoho zajímavých pracovních příležitosti.

The Natural Stone Show 2015 - kamenická výstava v Londýně

Pod záštitou Stone Federation Great Britain proběhla v Londýně na konci dubna kamenická výstava "The Natural Stone Show 2015". Konala se v moderním komplexu budov na místě starého londýnského doku. Je to velice příjemné a poklidné místo, jako stvořené pro vystavovatelské a sportovní události. Výstaviště je známo pod jménem "ExCeL London" (Exhibition Centre London) a lehko se k němu dostanete metrem. Jen pro zajímavost, tento areál sehrál významnou roli při Olympijských hrách v roce 2012. Využíval se jako sportoviště pro judo, zápas, taekwondo, stolní tenis a vzpírání.

Back to top