Sandvik RangerDX800i - prokázal svoje nesporné kvality

Zajímavá událost byla v uplynulých týdnech zaznamenána u společnosti Austin Powder Service CZ, s.r.o. která od loňského roku provozuje nejmodernější vrtací soupravu s otočnou nástavbou Sandvik Ranger DX800i.

Netradiční úkol

Souprava Ranger DX800i byla postavena před netradiční úkol zajistit několik průzkumných vrtů o hloubce 42 m v lokalitě kamenolomu Plaňany, patřící společnosti Eurovia kamenolomy, a.s. Akce byla provedena ve spolupráci s firmou Rocktech s.r.o, která je zástupcem společnosti Sandvik v České republice. Vrtací souprava Ranger DX800i, vybavená počítačovým softwarem, je standardně schopna provádět vrty do maximální hloubky cca 30 m. Z těchto důvodů se muselo přistoupit k ručnímu nasazování vrtacích tyčí na požadovanou hloubku 42 m.

01

Geologie lomu

Geologický profil kamenolomu Plaňany je z odborného hlediska velmi zajímavý a co do počtu zastoupení hornin a minerálů velmi bohatý. Převažují migmatity, ale i amfibolity, pararuly a další. Pukliny v těchto horninách jsou vyplněny celou škálou minerálů a samotné tyto horniny jsou navíc prostoupeny velkým počtem pegmatitových žil, které obsahují množství nejrůznějších minerálů. Z těchto uvedených důvodů se stal kamenolom Plaňany zajímavou destinací pro geology.

Průzkumné vrty

Pro provedení průzkumných vrtů se soupravou Ranger DX800i v kolmém sklonu, bylo použito balistické vrtací korunky o průměru 102 mm, zaváděcí tyče 76 mm o celkové délce 4 000 mm a dále standardních vrtacích tyčí 3 660 mm o průměru 51 mm.

Při provádění těchto pokusných vrtů se prakticky od samého počátku narazilo na hladinu spodní vody, kdy její přítok byl vskutku velký. Při každé výměně tyčí byl vrt okamžitě zaplaven a vrtmistr musel tak dobře zvažovat, kdy použít odsávací zařízení odvrtané horniny. Přes tyto očekávané „problémy" si vrtací souprava s tímto netradičním úkolem hravě poradila a s požadovanou hloubkou 42 m se ve všech ohledech lehce vypořádala.

Plynulý průběh

Jednoznačně se potvrdilo, že výkon kompresoru je na hloubku 42 m dostatečný a to i přesto, že tato hloubka byla v celé své délce zatížena sloupcem vody. Parametry rotace, přítlaku a potřebné síly úderu nijak zvlášť nepřesahovaly hodnoty běžné standardního provozu. Vrtací korunka procházela i velice tvrdými horninami jako nůž máslem. Odvrtaná hornina byla odebírána a vzorky ukládány do připravených bedniček.

04

Unikátní technologie

Skutečně skvělou předností, odlišující tuto soupravu od jiných výrobců, je mohutná otočná nástavba, která nabízí velké kinetické možnosti v náročných pracovních podmínkách a mimořádně tichý motor Volvo. Řídící software samotného vrtání reaguje velice přesně. Skutečnou novinkou na trhu v české republice, je použití unikátní technologie „Rockpulse", která zachytává a sbírá „jalové" údery kladiva. Účelem využití tohoto systému je prodloužení životnosti adapteru a celkově vrtacího nářadí.

Vrtání těchto průzkumných vrtů bylo zároveň testem možností vrtací soupravy Ranger DX800i, která plně obstála. Průzkumného vrtání se účastnili - vrtmistr Petr Bercha za společnost Austin Powder a za firmu Rocktech Jakub Špirk - jednatel firmy, Luboš Vaněk - vedoucí servisu a Miloš Kánský za společnost Sandvik CZ.

03

Sandvik/Rocktech - další aktivity

V současnosti společnost Rocktech provádí testovací vrtání na lokalitách v České republice se soupravami Ranger DX800i a Pantera DP1100i. Tyto aktivity a výsledky testovacího vrtání, budou zveřejněny v některém dalším vydání Lomy a Těžba. Jak je vidět, zvýšení aktivity u „Sandviku" je dobře patrné a s celkovou změnou strategie pro střední Evropu se ještě dočkáme mnoha překvapení a to je určitě dobře.

rocktech

www.rocktech.cz

Z Kamenolomu Plaňany Miloš Kánský, Sandvik ČR
a Vladimíra Štěpánková

 

Back to top