EXPO LESNÍ LOM 2020 přesunut na rok 2021

Těžební unie České republiky (www.tezebni-unie.cz), která pořádá každé dva roky Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví EXPO (www.expolesnilom.cz) oznamuje, že XIII. ročník veletrhu, který se měl uskutečnit ve vápencovém lomu Lesní lom společnosti Kalcit s. r. o. v Brně – Líšni v termínu 2. - 4. června 2020, se s ohledem na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR odkládá. Předpokládaný termín a místo konání EXPO 2021 Vám sdělíme v předstihu a předpokládáme, že bude shodný s letošním rokem. Přejeme všem pevné zdraví a budeme se na Vás s veletrhem těšit příští rok!

Tým Těžební unie

 

Více...

MONTANEX a.s. – nové termíny pro rok 2020

8. 9. 2020

Seminář pro projektanty elektrických zařízení pod vrchním dozorem státní báňské správy.

9. 9. 2020

Seminář pro revizní techniky elektrických zařízení
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava-Pustkovec (bývalý Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.), konferenční sál - budova Viva, 2. patro Technologická 376/5, 709 00 Ostrava - Pustkovec

15. – 16. 10 2020

X. Mezinárodní konference - elektrická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy
Hotel Sepetná – Ostravice

4. – 5. 11. 2020

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemním stavitelství a při vrtných pracích – dvoudenní seminář

24. – 26. 11. 2020

Třídenní seminář - Pro závodní lomů, vedoucí kamenolomů a pískoven (závodní)

Aktuální info:  https://montanex.cz/skoleni.html

Více...
Back to top