Monitorování technického stavu provozních náplní pro těžební techniku a mechanismy používané v lomech a dolech – diagnostický systém TOTAL ANAC

Nově vyvíjená strojní zařízení v oblasti těžební techniky a mechanismů používaných v lomech vyžadují pro zajištění dlouhodobého spolehlivého provozu sofistikovaný systém údržby. Součástí tohoto systému je bezesporu volba a aplikace vhodných typů maziv a provozních náplní včetně sledování jejich technického stavu za provozu s cílem zamezit vzniku nežádoucích technických odstávek zařízení.

Více...
Back to top