Monitorování technického stavu provozních náplní pro těžební techniku a mechanismy používané v lomech a dolech – diagnostický systém TOTAL ANAC

Nově vyvíjená strojní zařízení v oblasti těžební techniky a mechanismů používaných v lomech vyžadují pro zajištění dlouhodobého spolehlivého provozu sofistikovaný systém údržby. Součástí tohoto systému je bezesporu volba a aplikace vhodných typů maziv a provozních náplní včetně sledování jejich technického stavu za provozu s cílem zamezit vzniku nežádoucích technických odstávek zařízení.

RUBIA WORKS 4000

Petrolejářská a energetická společnost TOTAL dlouhodobě vyvíjí maziva pro mechanismy používané v lomech a pro těžební techniku, a to s důrazem na ekonomické a ekologické parametry maziv. Pod označením RUBIA WORKS 4000 tak byla vyvinuta řada moderních motorových olejů pro lomové mechanismy a nakladače vybavené konvenčními spalovacími motory a zejména i motory se zařízeními na kontrolu a redukci produkovaných emisí (částicové filtry DPF, EGR ventily na recirkulaci výfukových plynů, selektivní katalytická redukce oxidů dusíku – technologie AD Blue)...

logo-anac

Nízkopopelnaté motorové oleje

Tuto řadu nových motorových olejů tvoří jednak motorový olej RUBIA WORKS 4000 15W-40 na ropném minerálním základě, a jednak syntetický lechkoběžný olej podporující úsporu paliva (Fuel Economy – úspora paliva 3 až 5% dle typu provozu) RUBIA WORKS 4000 FE 10W-30. V obou případech se jedná o nízkopopelnaté motorové oleje splňující nejnovější výkonový standard API CK-4, jenž definuje zpřísněné požadavky zejména pro náročný provoz dieselových spalovacích motorů užitkových off-road vozidel, stavebních strojů a těžební techniky vybavených zařízeními na redukci produkovaných emisí.

Vyšší úroveň technických parametrů olejů RUBIA WORKS 4000 :

  • zachovává až o 70 % vyšší úroveň čistoty motoru z hlediska tvorby úsad (CATERPILLAR C13 Test Limit – pístová skupina)
  • o 70 % snižuje při vyšších teplotách oxidaci olej (Volvo T13 Test Limit)
  • o 50 % snižuje opotřebení rozvodového mechanismu (Cummins ISB Test Limit)

Ekonomičnost provozu lomových mechanismů lze pak navíc zvýšit pravidelným monitorováním technického stavu výše zmíněných provozních náplní s cílem stanovení jednak parametrů vlastní provozní náplně za provozu, a jednak s vyhodnocením možné vznikající závady či odchylky od vyhovujícího technického stavu a doporučením včasného příslušného servisního zásahu.

01

Diagnostický systém TOTAL ANAC dlouhodobě vyvíjený společností TOTAL od r. 1967 ve spolupráci s výrobci stavebních strojů a lomových mechanismů tak obsahuje 3000 000 analyzovaných vzorků náplní pro velké množství agregátů mechanismů. Na jejich základě pak je kromě stanovení technického stavu vlastní provozní náplně s vysokou pravděpodobností indikována rovněž odchylka či vznikající závada na agregátu mechanismu.

Lze tedy konstatovat, že spolu s kvalitními provozními náplněmi pak zejména jejich diagnostika umožňuje jednak zvýšit spolehlivost lomových mechanismů a těžební techniky, a jednak docílit výrazné úspory v oblasti nepřímých nákladů (nižší náklady na palivo a servis techniky).

Text: Ing. Pavel Růžička, Ph.D., Foto: Archiv firmy

 

Back to top