Rekonstrukce třídírny v kamenolomu Trnčí a přestavba třídění v kamenolomu Krásno

V letošním roce firmy PSP VertriebsGmbH a Strojírny Podzimek s.r.o. společně realizovaly dvě investiční akce, a to rekonstrukci třídírny v Trnčí u Klatov pro společnost Max Bögl Czech s.r.o. a přestavbu třídění a magnetické separace v kamenolomu Krásno u Horního Slavkova, patřící společnosti KMK Granit a.s.

PSP Vertriebs GmbH.

Společnost PSP Vertriebs GmbH. se sídlem v německém městě Wiesbaden je 100% dceřinou společností českého výrobce strojů a zařízení pro zpracování nerostných surovin PSP Engineering s.r.o. v Přerově. Její působnost je hlavně na západ od našich hranic, ale spolupracuje i se zákazníky v České republice, zejména s těmi, jejichž vlastnické kořeny sahají do Německa.

Strojírny Podzimek s.r.o.

Společnost Strojírny Podzimek s.r.o.z Třeště jsou rodinnou českou firmou zabývající návrhem a realizací úprav minerálních surovin, pásovou dopravou a výrobou, dodávkami a montáží strojů pro úpravárenství.

Rekonstrukce třídírny v Trnčí

První společnou akcí byla kompletní rekonstrukce finální třídírny kameniva pro firmu Max Bögl Czech s.r.o. v kamenolomu Trnčí u Klatov.Vedení společnosti Max Bögl se rozhodlo po zralé úvaze ke komplexní rekonstrukci třídírny, včetně zařízení odtříděníjemných podílů z frakce 0/2.

Úkol byl jasný. Navrhnout novou technologii pro vytřídění až 250 tun drceného kameniva za hodinu, tak aby vyhovovalo jak požadavkům na ekologii, tak i na výrobu asfaltových směsí i pro nejnáročnější použití.

Vlastní projekt a realizace

Společnost PSP Vertriebs pro tento účel vypracovala projektový záměr, ve kterém 4 původní třídiče přerovské výroby, které si zde odsloužily úctyhodných 25 let v plném nasazení, navrhla nahradit dvěma víceplošinovými třídiči, každý o ploše jednotlivých sít 12,6 m2.

I přes omezené prostorové podmínky byl do prostoru třídírny instalovaný na míru vyrobený větrný třídič pro vyfoukání a odsátí jemných podílů menších než 63 mikrometrů z frakce 0/2 mm.

t5

Jako realizátor projektu byla zvolena firma Strojírny Podzimek. Její fundovaný tým se zhostil na výtečnou jak zpracováním finální projektové dokumentace, tak výroby ocelových konstrukcí, speciálních pásových dopravníků, ale hlavně demontáže a montáže celého zařízení.Práce byly zahájeny ve druhé polovině února. Montážní pracovníci i přes mnohdy nepříjemné klimatické podmínky směřovali k vytyčenému cíli.

t1

Po 2 měsících od zahájení prací bylo dílo předané do péče vzduchotechniků firmy Herding
a místních elektrikářů.

Kvalita provedení

Nainstalovány byly dva výkonné vibrační třídiče a vzduchový třídič. Nový dopravní pás mezi dvěma třídiči je širší, než je samostatný třídič. Tím byla eliminována potřeba rozměrné ho skluzu pod třídičem a zajistilo se výborné rozprostření materiálu pro následující třídiče.

První testy vyrobeného materiálu byly prováděné týden před prvním májem, tudíž celkové přerušení provozu kvůli rekonstrukci nebylo delší než 10 týdnů.

t4

Doladění kvality třídění pak probíhalo i díky použití segmentových polyuretanových třídících ploch jen s malými odstávkami produkce.

O kvalitě provedení celého díla svědčí i fakt, že při následné komplexní prověrce báňského úřadu, která shodou okolnosti začínala po ukončení rekonstrukce, nebyly shledány žádné nedostatky rekonstrukce jak po stránce technické, tak po stránce administrativní.

Velká spokojenost

Dnes drceného kamenivo z nové třídící linky putuje do dvou obaloven, které jsou s kvalitou vytřídění jednotlivých frakcí nadmíru spokojené. Spokojeni jsou ale i zaměstnanci kamenolomu. Díky snížení počtu strojů a použití sítových ploch z polyuretanových segmentů se výrazně snížila potřeba jejich údržby. Navíc se díky účinnému zakrytování a odsávání strojů i dopravních cest minimalizovala potřeba úklidu na třídírně.

Přestavba třídění v kamenolomu Krásno

Druhou realizovanou akcí, kde se obě firmy potkaly, byla přestavba třídění a magnetické separace společnosti KMK Granit v kamenolomu Krásno u Horního Slavkova.

k1

Zde byl požadavek osadit novou účinnou technologii třídění, ale do velice stísněného prostoru. Vzhledem k tomu, že zpracovaná surovina je určena pro keramický průmysl, byl kladen důraz na minimální kontaminaci suroviny částečkami železa.

Technologický oříšek

Společnost Strojírny Podzimekvypracovala projektové řešení pro instalaci jednotlivých strojů a následně realizovala celou přestavbu technologické části. Při pohledu na spoustu různých strojů a dopravníků na malém prostoru je až s podivem, že si zpracovávaný materiál najde tu správnou cestu.

Společnost PSP Vertriebs do technologie dodala vysoce účinný vibrační třídič se dvěma plošinami, každá o ploše 14,4 m2.

k4

Linka se rekonstruovala za částečného provozu, přepojení toku si přesto vyžádalo 4 týdny plánovaného přerušení, a to v době Velikonoc. Ve spolupráci s investorem se tato rekonstrukce povedla ke spokojenosti společnosti KMK Granit.

k2

PSP VertriebsGmbH: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: +420 724 238 371; +420 605 230 340

Strojírny Podzimek: strojí Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: +420 567 214 550, www.strojirny-podzimek.cz

Foto: Archiv firem

 

Back to top