Nové drtiče a třídiče SANDVIK

SANDVIK je high-tech globální strojírenská společnost vyrábějící drtící a třídící techniku. Jejím cílem je zvyšovat produktivitu a ziskovost strojů s důrazem na bezpečnost provozu. K dosažení těchto cílů je nezbytné kontinuálně přicházet s inovacemi strojů.

Nový mobilní kuželový drtič SANDVIK QH332 DDHS

Mobilní jednotka je osazena best-selerem kuželovým drtičem Sandvik CH430, kterých ve stacionárních kamenolomech pracuje tisíce po celém světě. Stroj umožňuje jak výrobu drážních štěrků, frakce 0/63 s dostatečným procentem nadsítného materiálu, tak i drtí. Typickou vlastností tohoto kuželového drtiče jsou nízké náklady na opotřebení drtících nástrojů a skvělý tvarový index díky speciálnímu designu drtící komory CLP. Nově je stroj možné dodat s dvouplošným zavěšeným třídičem s nadstandardní délkou 4 m, u kterého je navíc možné hydraulicky nastavit jeho pozici a tím jednoduše volit počet výstupních produktů.

02

Nový mobilní odrazový drtič SANDVIK QI442 DDHS

Nová generace odrazového drtiče Sandvik QI442 nabízí patentované řešení primárního i sekundárního drcení v jedné jednotce pouhým nastavením drtící komory. Stroj je možný opět použít jak na výrobu štěrků tak i drtí. Odrazový drtič CI621 PrisecTM je značně inovován zejména s ohledem na větší účinnost drcení a vyšší bezpečnost při údržbě. I tento stroj je osazen dvouplošným zavěšeným třídičem s výraznými benefity popsanými výše. Samozřejmostí je separátní dvouplošný hrubotřídič před vstupen do drtiče a dopadový podavač pod drtičem k ochraně gurty.

My Fleet

Nově jsou všechny mobilní jednotky Sandvik vybaveny vzdáleným monitoringem s on-line přístupem 24/7. Přes My Fleet je možné sledovat vytížení stroje, spotřebu PHM, nastavenou štěrbinu, tlaky, lokaci stroje, chybová hlášení, potřebu servisu a mnoho jiného.

Stacionární kuželový drtič SANDVIK CS550

Nový a již odzkoušený drtič navazuje na inovovanou řadu CH550 a CH540 využívající poslední technologické poznatky spojené s prověřenými a úspěšně fungujícími technickými prvky.

01


Odpověď na otázku PROČ instalovat právě SANDVIK CS550 je:

  • Až 50 % zvýšení výkonu v porovnání s jinými podobnými aplikacemi.
  • 25 % zvýšení redukčního poměru zajišťující příznivější drtící účinky k dosažení lepší kvality materiálu při drcení ve třetím stupni.
  • Široký rozsah nastavení štěrbiny CSS zajišťuje požadavek na výrobu různých frakcí – například vyrábět velké množství kvalitní frakce 32-63 mm.
  • Značné snížení množství materiálu v tzv. vratném okruhu
  • Bezpečnější a rychlejší údržba
  • Snížení hluku a vibrací využitím gumových vyložení skříně.
  • V případě zájmu o jakýkoliv stroj Sandvik kontaktujte distributora produktů Sandvik společnost SANDROCK, s.r.o.

sandvik

www.sandrock.cz

 

Back to top