Natural Stone Show – "Hard surfaces" aneb kamenická výstava v Londýně

V londýnském výstavním centru "ExCel Londyn" se po dvou letech na přelomu dubna a května konala tradiční kamenická výstava Natural Stone Show. Zúčastnilo se jí na 203 vystavovatelů. Vedle domácích firem jistě nepřekvapí, že ze zahraničních zde měla nejsilnější zastoupeni Čína, po ní následovala Indie, Pákistán, Itálie, Německo, Portugalsko a poprvé jsem zde viděl i zástupce z Arménie.

Více...

Ngu Han Son – Mramorové hory a kamenosochařská vesnice

Jsme v jižním předměstí přístavního města Da Nang ve středním Vietnamu. Místo, které dnes navštívíme, má velmi romantická jména, která mu na začátku 19. století vtiskl císař Gia Long zakladatel dynastie Nguyen, který vládl v období 1802 a 1820 v Hue. V té době se tato oblast nacházela dále od města v blízkosti mořského pobřeží přibližně 10 km jižně od Da Nang.

Více...

Koncert Pražského jara v Národním technickém muzeu

Dopravní hala Národního technického muzea se 20. května proměnila v koncertní síň Pražského jara. Koncert proběhl již po osmé v tomto netradičním prostředí dopravní expozice. Velký úspěch letos sklidila harfenistka Kateřina Englichová, která za doprovodu Ensemble 18+ na závěr programu zahrála skladbu „Harfenianna" Ondřeje Kukala ve světové premiéře.

V programu letošního koncertu zazněly v podání harfenistky Kateřiny Englichové a souboru Ensemble 18+ skladby z různých období autorů Georga Friedricha Händela, Carla Philippa Emanuela Bacha, Josepha Haydna, Clauda Debussyho a Franze Aspelmayra. Program koncertu, který se odehrál v prostředí Dopravní haly Národního technického muzea mezi lokomotivami, vyvrcholil světovou premiérou skladby „Harfenianna" z díla současného českého hudebníka Ondřeje Kukala, na jejímž vzniku se Kateřina Englichová podílela.

Kateřina Englichová pro Národní technické muzeum uvedla: „V neobvyklých prostorech vystupuji ráda. Zvolila jsem zlatou harfu jako vyjádření symbolu romantické hudby pro hru v také romantickém, ale kontrastním technickém prostředí mezi lokomotivami. Hudba a technika zde v muzeu není v protikladu, ale hudba je prostředím muzea umocněna."

Mgr. Adam Dušek
www.ntm.cz

Více...
Back to top