SSE Explo Česká republika s.r.o. - Provozovna Libotín na Moravě

Vážení čtenáři, jak jsme Vás již informovali v předchozím vydání, hlavními předměty podnikání firmy SSE Explo Česká republika s.r.o. (SSE ČR) jsou výroba a prodej výbušnin, realizace trhacích prací při HČ, ČPHZ a ve stavebnictví. Produkce výbušnin je zaměřena na výrobu trhavin na místě spotřeby prostřednictvím mísících a nabíjecích vozů.

Nová provozovna

Na konci loňského roku bylo vedením centrální Evropy rozhodnuto o zřízení provozovny na Moravě. Cílem je zefektivnit logistiku komponentů pro výrobu emulzních čerpaných trhavin a trhavin typu ANFO vyráběných na místě spotřeby. Provozovna byla zřízena k 1.únoru 2018 přímo v areálu společnosti Kotouč Štramberk spol. s r.o.

Dnes je provozovna plně funkční a její zaměstnanci a externí spolupracovníci zajišťují nejen dodávky výbušnin pro oblast Morava, ale také kompletní servis vrtacích a trhacích prací.

Spolupráce s polskou společností

V rámci oblasti Morava velmi úzce spolupracujeme se sesterskou společností SSE POLSKA SP. Z O.O., která je hlavním dodavatelem komponentů pro výrobu emulzní čerpané trhaviny Blendex CE a sypké povrchové trhaviny Saletrol 9 NV.

Zároveň pro plynulé zajištění servisu trhacích prací, využíváme produkce potřebných trhavin přímo z nabíjecích vozů SSE POLSKA, kde jich v současné době operuje 12.

01

 

Posílení obchodního postavení

V letošním roce došlo k ukončení procesu kapitálového vstupu SSE ČR do společnosti CB Destrukce s.r.o. Výrazně se tímto krokem posílilo obchodní postavení a konkurenceschopnost obou společností. V rámci České republiky nyní pracuje 11 strojů a skupina firem holdingu SSE ve střední Evropě se tak, až na malé výjimky, stala ve vrtacích pracích soběstačnou.

Nabídka vyzkoušení produktů

Kdybyste přemýšleli o případné změně provádění trhacích prací a chtěli vyzkoušet produkty naší společnosti doplněný o roznětný neelektrický systém ORICA, pak nás neváhejte kontaktovat. Rádi s Vámi technické záležitosti a možnosti spolupráce prodiskutujeme.

02

SSE Explo Česká republika s.r.o.
Karel Svoboda, jednatel společnosti
Ing. Zdeněk Bednařík, ředitel oblasti Morava

SSE Explo Česká republika s.r.o.
Tuchořice č.e.15
439 69 Tuchořice
777 011 755

SSE Explo Česká republika s.r.o.
Provozovna Libotín 500
742 66 Štramberk
737 219 507

 

Back to top