Ozubené věnce SEW EURODRIVE

Segmentové ozubené věnce od společnosti SEW EURODRIVE

Ozubené věnce jsou základním konstrukčním prvkem, používaným k přenosu výkonu z poháněcího elektromotoru na strojní zařízení. V oboru výroby cementu a vápna se nejčastěji jedná o rotační pece, kulové mlýny a sušiče. Z hlediska mechaniky se jedná o zubový jednostupňový otevřený převod. Konstrukční provedení poháněného zařízení většinou vyžaduje, aby byl tento věnec dělený a byla tak umožněna snadnější montáž, jednodušší doprava na místo určení a manipulace při servisních pracích. Obvykle se jedná o díly velkých rozměrů o hmotnosti několika tun. Přenášené výkony dosahují stovek až tisíců kilowatů a krouticí momenty mohou být v řádu několika Mega Newton-metrů. Převodové poměry bývají nejčastěji v rozsahu hodnot od 4 do 10.

02

V praxi se používají dva způsoby upevnění ozubeného věnce k poháněnému zařízení. Kulové mlýny mají ozubený věnec v přírubovém provedení, kdy je příruba věnce připevněna svorníky k přírubě na čele mlýna. Rotační pece a sušiče jsou k válcovitému tělesu stroje připevněny přes listová pera, která omezují přenos tepla z horkého pláště pece nebo sušiče na těleso věnce, a tím zabrání rychlé degradaci mechanických vlastností tělesa věnce.

Společnost SEW EURODRIVE vyrábí obě konstrukční provedení ozubených věnců. Charakteristickým znakem ozubených věnců od SEW EURODRIVE je rozdělení věnce do více segmentů, které jsou v dělících rovinách spojeny sadou svorníků. Počet segmentů závisí na průměru věnce a počtu zubů. Obvyklý počet je od 8 do 24 kusů. Dalším znakem věnců naší výroby je použití materiálu ADI. Jedná se o vysokojakostní materiál na odlitky ozubených kol a jeho mechanické vlastnosti dosahují obvykle dvou- a více- násobku hodnot materiálů obvykle používaných pro tento typ výrobků. Pevnost v tahu tohoto materiálu dosahuje hodnoty až 1000 MPa. To umožňuje vyrobit věnec s podstatně menší šířkou, než při použití materiálu obvyklé jakosti.

Příklad použití segmentového věnce pro pohon kulového mlýna

Ozubený věnec MSG40300F800 s pastorkem MPG40320 byl použit při rekonstrukci cementového mlýna CM1 v cementárně společnosti CEMEX Cement, s. r. o. v Prachovicích v roce 2018. Dodávka obsahovala dvanáctidílný ozubený věnec, dva pastorky, kompletní krytování věnce a pastorků. Montáž věnce byla dozorována supervizorem SEW EURODRIVE.  Popisovaný věnec je zobrazen fotografiích v tomto článku.

  01

Sestavená polovina segmentového věnce při manipulaci před vložením na přírubu mlýna. Hmotnost poloviny segmentového věnce 8 050 kg.

Základní parametry ozubeného věnce

  • výkon 2 x 2250 kW
  • průměr 7 200 mm
  • šířka 300 mm
  • převod 7,2
  • 2 pastorky
  • hmotost kompletního věnce 16 100 kg
  • hmotnost pastorku 2 x 1450 kg


sew

Snímky a technická data jsou uveřejněna s laskavým svolením společnosti Cemex Cement, s.r.o.
Text: Ing. Ivan Lukačevič SEW EURODRIVE CZ s.r.o.
Foto: archiv SEW EURODRIVE CZ s.r.o.

Zveme Vás srdečně na EXPO Lesní lom
19. – 21.6.2018

 

Back to top