Výměna třídiče v kamenolomu Těšovice

V prosinci minulého roku vyhrála firma TECHKON s.r.o. výběrové řízení na výměnu třídiče VD2 200x600/2D po III. stupni drcení v kamenolomu Těšovice, který vlastní společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. Realizaci provedla úspěšně s firmou Blatenské strojírny Blatná s.r.o.

Dodavatel třídiče

Původní dvouplošný třídič VD2 200x600 byl instalován v roce 2006 již použitý. Technický stav odpovídal jeho stáří. Při výběru nového třídiče byl požadavek na tříplošné provedení třídiče s drátěnými sítovými plochami. Vítězem výběrového řízení a dodavatelem třídiče byla firma CPOS s.r.o., která dodala požadovaný tříplošný třídič typu CVT 150x500/3.

Navržené řešení

Návrh řešení firmou TECHKON s.r.o. spočíval ve využití části stávající ocelové konstrukce. Zajímavým řešením byla integrace dvou klapek pro předrcování frakcí nad 11 mm do nového odjížděcího skluzu. Tím byl vytvořen prostor pro výsypky jednotlivých frakcí 11 – 16 mm, 16 – 22 mm a nad 22 mm, bez nutnosti úprav stávajících pasových dopravníků. Rovněž přívodní pasový dopravník zůstal bez úprav a nová konstrukce zakrytování třídiče CVT 150x500/3 splnila požadavek na hermetizaci přesypů a tím omezení prašnosti celého uzlu. Odsávací místa byla připojena na stávající systém odprášení.

02

Vlastní realizace

Realizaci provedla firma TECHKON s.r.o. ve spolupráci s firmou Blatenské strojírny Blatná s.r.o. od poloviny února do poloviny března roku 2018. Provoz byl zahájen 22. března 2018 a výsledky kvality vyráběných frakcí splnily požadavky výroby. Provedené práce v požadovaném rozsahu byly provedeny v odpovídající kvalitě a přispějí k výrobě kvalitního kameniva.

Poděkování

Tímto bychom chtěli poděkovat montérům zúčastněných firem, že i za nepříznivých klimatických podmínek při montáži splnily požadovaný termín předání do provozu.

Kamenolom Kaplice

Firma TECHKON začátkem roku 2017 provedla pro společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. v kamenolomu Kaplice výměnu kuželového drtiče G 258 za nový drtič GP 100S včetně opravy stávajícího vibračního podavače a zásobníku.

01

Zkušenosti z ročního provozu s novým drtičem jsou velice dobré. Byly splněny požadované parametry a tím potvrzena správná volba velikosti drtiče.

Text: ing. Jaromír Šedivý, foto: Bc.Daniel Suk

TECHKON s.r.o.
261 01 Příbram III
Tel. +420 318 629 630
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.techkon.cz

Blatenské strojírny Blatná s.r.o.
Mixova 165 Ve Škalí 324
338 01 Blatná
Tel.: +420 383 422 139
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.bsblatna.cz

Srdečně Vás zveme na naše expozice na veletrhu EXPO Lesní lom
19. – 21. června 2018

 

Back to top