Mezinárodní konference Ostrava na počest profesora Otakara Vavrušky

Ve dnech 29. a 30. března proběhla v Ostravě na půdě VŠB - TU Mezinárodní konference Ostrava 2017 – Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin VI., s novinkou sekce partikulární hmoty. Pořadatelé byly Odborná skupina Lomového dobývání úpravnictví Moravskoslezské hornické společnosti HGF VŠB-TUO z.s., Institut hornického inženýrství a bezpečnosti a Centrum sypkých hmot. Konference se uskutečnila pod záštitou prof. Ing. Ivo Vondráka CSc., ministra průmyslu a obchodu ČR, předsedy Českého báňského úřadu a prezidenta Hospodářské komory MSK. Garantem konference byl jubilant Ing. Otakar Vavruška.

Více...

Mezinárodní konference Ladce

Osmý ročník Mezinárodní konference o Využívání zdrojů nerostných surovin Ladce se konal tentokrát v Púchově. Konferenci pořádaly společnosti CZECH STONE CLUSTER – družstvo, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Košicích a Politechnická Ślaska Gliwice. Strategickým partnerem konference byla Považská cementáreň, a.s. Ladce, jejíž generální ředitel ing. Anton Barcík nás přivítal. Seznámil účastníky konference s historií a současností společnosti a popřál nám příjemné pobytí.

Více...
Back to top