Dillinger Hütte: špičková technologie v oceli

Dillinger Hütte představuje na MSV v Brně silné plechy dosud nedosažené tloušťky.

Dillinger Hütte, výrobce silných plechů je potřetí zastoupena se skupinovým stánkem na Mezinárodním strojírenském veletrhu, kde představuje spektrum jeho vysokovýkonných materiálů. Se svým, s ohledem na tloušťku, znovu rozšířeným dodávaným sortimentem termomechanicky válcovaných plechů a silných plechů značky DILLIMAX reaguje Dillinger Hütte na stoupající vývojovou tendenci k materiálově úsporným, avšak mimořádně zatížitelným konstrukcím v klíčových aplikacích. Tato špičková technologie - spolu s aplikovanou blízkostí k zákazníkovi - dělá Dillinger Hütte významným partnerem v oblastech stavebních strojů, těžkého strojírenství a inženýrství jakož i náročných projektů ocelových konstrukcí. Spolupráce se sesterskými společnostmi Ancofer Stahlhandel GmbH a Jebens GmbH jakož i s odbytovými partnery pro střední a východní Evropu působivě zdůrazňuje toto integrované výkonové spektrum v Brně.

Vysoko a více pevné silné plechy Dillinger Hütte umožňují významnou redukci výchozího materiálu, výrobních dob a hmotnosti. Tím přispívají zejména tam, kde jsou konstrukce krajně namáhány, také k podstatným úsporám výrobních nákladů. Současně poskytují jedinečné plechy s ohledem na tloušťku a mnohotvárnost rozměrů konstruktérům dodatečnou volnost při projektovém plánování a zpracování.

140 mm tlusté TM plechy

Termomechanicky válcované (TM) plechy vynikají mimořádnou pevností, houževnatostí a svařitelností. Tyto vlastnosti je kvalifikují pro staticky náročné a svářečsky pracné aplikace jako mosty, věžové domy nebo také základové konstrukce pobřežních zařízení. Jako jediný poskytovatel je Dillinger Hütte schopna vyrobit tyto vysokovýkonné plechy různých jakostí až do tloušťky 140 milimetrů. V případě přiměřené volby parametrů odpadá navíc předehřátí pro svařování nebo řezání kyslíkem, čímž je použití těchto plechů při výrobě sériových produktů nebo ve velkém tloušťkovém rozsahu zejména hospodárné. Pro krátkodobou potřebu skladují sesterské společnosti Dillinger Hütte jako Ancofer Stahlhandel v Mühlheimu an der Ruhr TM plechy třídy meze tažnosti 355 MPa a 460 MPa ve velice širokém spektru rozměrů, které zahrnuje plechy až tloušťky 100 mm.

DILLIMAX tloušťky 250 mm

Rovněž v důsledku zušlechtění vodou a následujícím popouštěním, přináší vysokopevnostní jemnozrnné stavební oceli značky DILLIMAX rozhodující výhody nižších nákladů: S tloušťkou až 250 milimetrů udává Dillinger Hütte u těchto vysokovýkonných ocelí rovněž doposud nedosažená měřítka. Meze tažnosti až 1.100 MPa, hodnoty tuhosti až do -60°C a velice dobré vlastnosti zpracování předurčují tyto plechy pro materiálově úsporné avšak krajně stabilní konstrukce zdvihacího nářadí a komponent stavebních strojů. DILLIMAX 690T je také k dispozici až do tloušťky plechu 250 milimetrů ze skladu.

Etablovaná odbytová struktura ve střední Evropě

S etablovanou sítí místních kontaktních osob zaručuje Dillinger Hütte také ve střední a východní Evropě ke stanovišti blízké kompetentní poradenství s přístupem k celému výkonovému spektru a skladům ve skupině. V souvislosti s MSV v Brně se experti pro silné plechy proto těší na diskuzi s uživateli z kraje, týkající se konkrétních úkolů či možností.

 

Back to top