Rock in Rocks Ševětín aneb Den otevřených dveří v kamenolomu Ševětín

Dobrým zvykem mnohých firem je setkávání se zákazníky. Jednou z firem, která toto pořádá, je společnost Kámen a písek, spol. s r.o., člen nadnárodní skupiny Kirchdorfer Gruppe a významný výrobce drceného kameniva v ČR. Den otevřených dveří proběhl 9. července 2015 v kamenolomu Ševětín a spolupořadatelem byla firma ČR Beton Bohemia, s.r.o., která je také součástí stejné skupiny.

Zahájení

V úvodním projevu Ing. Otakar Veselý, generální ředitel společnosti Kámen a písek přivítal návštěvníky, představil firmu, připomněl její historii a zdůraznil dnešní priority společnosti. Poděkoval zaměstnancům, kteří jsou pevným základem úspěšné a zdravé společnosti a zákazníkům i dodavatelům za dlouhodobé a seriózní obchodní vztahy, které podporují vzájemný hospodářský rozvoj. „Nesmírně si vážím dobrých a upřímných sousedských vztahů s vedením měst, městysů a obcí, které s námi vytváří přirozenou symbiózu. Dnes jsme v území městysu Ševětín a rád děkuji paní starostce Romaně Hajské a vedení radnice" říká generální ředitel. Dále popřál příjemné chvíle a zážitky v lomu Ševětín.

Ekonomické, obchodní a výrobní odvětví zhodnotili Ing. Pavel Fučík - jednatel a výkonný ředitel společnosti, Ing. Otakar Veselý ml. - zástupce ředitele, výrobně - technický ředitel a Ing. Věra Sládková - finanční ředitelka. Připomněli též recyklační a ekologické programy. Rovněž nechybělo poděkování zaměstnancům a obchodním partnerům.

Společnost Kámen a písek je největší výrobce drceného kameniva v Jihočeském regionu. Dnes společnost vlastní 9 kamenolomů. Produkce se pohybuje přes 2 000 000 tun ročně
Na podiu vystoupili také další vedoucí a v krátkosti představili své provozy. Lom Ševětín představil Karel Dvořák společně s bývalým vedoucím lomu Ing Janem Fučíkem, Jaroslav Jakubec - lom Písek, Miroslav Konopáč – lom Plešovice, Josef Mareš - lom Krty, Karel Stodolovský - lom Rejtu, Oldřich Jakl - Kobylí Horu, Tomáš Dvořák - lom Bor a Štiptoň a Josef Hrádek - lom Zrdcadlova huť. Ústřední dílny a servisní středisko představil Ing. Jaroslav Červ a na závěr Ing. Roman Došek firemní laboratoř.

Priority a programy společnosti

Prioritou společnosti Kámen a písek je jednoznačná orientace na neustálý rozvoj a investování do nových technologií a vzdělávání zaměstnanců. Vedení společnosti lomy vybavuje nejmodernějšími ostroúhlými drtiči a třídiči s polyuretanovými síty a směřují až k úplné automatizaci výrobního procesu. První plně automatizovanou výrobní jednotkou byl právě lom Ševětín. Zde je možnost celou technologickou linku ovládat a řídit pomocí řídícího počítače z jednoho místa.

Na trh dodává společnost Kámen a písek kompletní sortiment drceného kameniva v nejvyšší jakosti, a to jak do obalovaných asfaltových směsí, tak i do betonu pro výrobu betonových prefabrikátů, kamenivo pro kolejová lože, pro konstrukční nestmelené spodní vrstvy vozovek, na lesní a nezpevněné cesty, dále kamenivo pro obsypy plynovodů a vodovodů, zimní posypy komunikací a rovněž i pobřežní zpevňovací kámen pro vodní stavby.

Společnost také klade velký důraz na ekologické programy. Rekultivuje vytěžené prostory, zabraňuje prašnosti pomocí odsávání a mlžení, omezuje hlučnost provozů budováním protihlukových bariér. Do těchto programů vkládá ročně nemalou část investičních prostředků a viditelně tak zmírňuje negativní dopady naší těžby na životní prostředí a život obyvatel.
Společnost Kámen a písek se díky stálým investicím do modernizace technologie výroby a uspokojování požadavků a potřeb zákazníků stala jedním z leadrů ve svém oboru v České republice.

Bohatý program

V kamenolomu Ševětín byl pro návštěvníky připraven vskutku nabitý program. Zájemci si mohli prohlédnout kamenolom včetně moderní techniky a technologie. K vidění byla demonstrační přehlídka těžební a nakládací techniky Caterpillar, Komatsu a Volvo a nákladní vozidla Mercedes, Tatra a Man. Své zástupce zde měly firmy Eurositex a Triga-MF. Ve vytěženém předváděcím prostoru mohli návštěvníci absolvovat jízdy v terénu na čtyřkolkách a v terénních vozech. Vystavovala se i osobní užitková auta Volkswagen, Škoda, Kia, Subaru, Toyoty, Opel, Ford. Pro velmi odvážené byla připravena lanová dráha a také ukázka správné první pomoci. Nescházela ani možnost vyzkoušení rýžování zlata a střelba kuší.

Velký zájem diváků přitahovala Soutěž žen – ruční rozdrcení kamene na co nejjemnější frakci. Na podium se představil také reprezentační fotbalový tým Ševětín, který společnost sponzoruje.

Zpestřením programu bylo vystoupení místního Blaťáckého folklórního souboru, který letos oslavil 40. výročí a jehož aktivity společnost Kámen a písek také podporuje. Nescházely výborné grilované speciality a degustace vín.

Vyvrcholením oslav ve večerních hodinách byla úžasná světelná lasershow a velmi akční a živý koncert českobudějovických skupin SEVEN'S a KAMBO-DŽA.
Zkrátka Rock in Rocks byl velmi povedený.

Za pozvání děkuje a z Ševětína zdraví Vladimíra Štěpánková

Vladimíra Štěpánková

Vydavatelka a šéfredaktorka časopisu LOMY A TĚŽBA

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Back to top