Pískovna NÁKLO a její bezpečnostní opatření

Jen patnáct kilometrů od Olomouce se nachází jedna z největších štěrkoven společnosti CEMEX Sand - Náklo. Štěrkovna je známá nejen kvůli své rozsáhlosti, ale především díky čisté vodě, plážím, občerstvení a kvalitnímu zázemí. Právě ty lákají řadu lidí k rekreaci a odpočinku.

Only fifteen kilometers from Olomouc is one of the largest gravel pits CEMEX Sand - Náklo . The gravel pit is known not only because of its vastness , but mainly because of the clear water , beaches , food and great location. Now you attract many people for recreation and relaxation.

 

Bezpečnost na prvním místě

Velká návštěvnost štěrkovny má i stinné stránky. Jde zejména o časté porušování bezpečnostních předpisů, jako je např. neoprávněný vstup na soukromé pozemky, odhazování odpadků a neřízené skládkování nebo porušování bezpečnostních doporučení. Smutným příkladem je tragická nehoda, kdy v loňském roce utonul v areálu člověk. Z těchto důvodů se vedení společnosti CEMEX Sand, k. s., rozhodlo pro posílení opatření, která by měla zajistit větší bezpečnost na vodní ploše a v jejím okolí. Nově bude zřízena ostraha vodní plochy a přilehlých břehů, která bude dohlížet na provoz štěrkovny i na bezpečnost rekreantů. Dohlížet bude také na udržování pořádku a čistoty kolem vodní plochy.

Pro koupání a odpočinek je na štěrkovně Náklo vyhrazen prostor, zbytek oblasti není veřejnosti přístupný. V obci Březové proto bude nainstalováno dopravní značení se zákazem vjezdu k těžebnímu jezeru po účelových komunikacích. Na jeho dodržování bude dohlížet městská a státní policie.

Častým problémem je porušování přísného zákazu provozování windsurfingu v nepovolených oblastech. To se bude monitorovat a zasílat na Státní plavební správu a posléze bude zahájeno správní řízení. „Rád bych apeloval na návštěvníky, aby využívali pouze místa vyhrazená ke koupání a nevstupovali na pozemky, které jsou označeny výstražnými cedulemi. Jde o oblast, kde probíhá těžba štěrkopísku a je zde proto zvýšené riziko úrazu. Mysleme na svou bezpečnost!“ říká vedoucí štěrkovny Jaroslav Vaculík.

Nabídka a využití kameniva

Štěrkovna Náklo se rozprostírá na celkové ploše 110 ha a nabízí svým zákazníkům přírodní těžené kamenivo frakce: 0/4, 4/8, 8/16, 11/22, 0/1 Z, 0/2, 0/16, 22/63, 22/63 ZK. Možnost dodávky i frakce 0/4 a 4/8 ze štěrkovny Dolní Lutyně, která získala hygienický certifikát. Frakce je vhodná pro různá sportoviště (plážový volejbal, fotbalová hřiště, golfová hřiště a další), ale i například do koňských jízdáren. Dodávka kameniva je možná přímo na místo realizace.

O firmě

Společnost CEMEX Sand, k. s. vznikla pod názvem GZ - Sand, s.r.o. v roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je těžba a zpracování písku a štěrku. Společnost v České republice dodává kvalitní přírodní tříděný i netříděný kámen a písek jak pro externí zákazníky, tak pro potřeby ostatních společností skupiny CEMEX. V České republice provozuje společnost CEMEX Sand sedm štěrkoven a šest kamenolomů.

Text a foto: CEMEX Sand, k.s

www.cemex.cz

 

Back to top