Odpovědnost za škodu způsobenou těžbou dle nového občanského zákoníku aneb napospas pravděpodobnosti?

Odpovědnost za škodu způsobenou těžbou je problematika soukromého práva, jehož hlavním kodexem je právě nový občanský zákoník (NOZ). V tomto článku čtenáře seznámím s novou úpravou odpovědnosti za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným a vysvětlím, v čem se tato úprava liší od té původní.

Více...

Odborná konference v Táboře

V polovině dubna proběhla v Táboře odborná konference Využívání zdrojů nerostných surovin, kterou společně pořádali Czech Stone Cluster, družstvo, VŠB Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Košicích, Politechnika Ślaska Gliwice a Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta

Více...

Vietnam – další „asijský drak“

Vietnam je stále brán v podvědomí většiny nezúčastněné populace jako zaostalá země, která má lacinou pracovní sílu, zastaralou výrobu a technologie a velký hlad po jakémkoli zahraničním zboží a s možností získat jakoukoli zastaralou technologii, která již v našich oblastech je nevyhovující.

Více...
Back to top