RNDr. Otakar Dubec

RNDr. Otakar Dubec

Císařské město HUE - historický skvost středního Vietnamu

Hue, bývalé císařské město ve středním Vietnamu, bylo vždy díky své výhodné pozici prosperujícím městem. Najdeme jej jižně pod 17. rovnoběžkou, která před časem rozdělovala Vietnam na Severní a Jižní. Své největší slávy však dosáhlo za vlády dynastie Nguyen. Král Nguyen Anh, vládnoucí pod jménem Gia Long (1762-1819), zvolil v roce 1802 Hue jako hlavní a císařské město Vietnamu a začal zde s rozsáhlou výstavbou a opevňováním.

My Son – zaniklé centrum říše Cham Pa

Necelých sedmdesát kilometrů jihozápadně od města Danang ve středním Vietnamu, se po dlouhá staletí ukrýval rozsáhlý komplex původního náboženského a kulturního centra dávno zaniklé říše Cham Pa (čti Čam Pa).

Zlatá horečka v horách středního Vietnamu

Vždy jsem si říkal, že doby zlatých horeček z přelomu 19. a 20. století typu Klondike a jména jako Bonanza Creek, Yukon, Eldorado Creek a Davson City, jsou bohužel už jen zaprášenou historií, o které jsem čítal v poutavých knížkách Jacka Londona. Není to ale úplně pravda. Zlaté horečky stále probíhají, ale samozřejmě v menší míře a s menším nerozumem a riskováním, jako na Klondike. Jedno takové místo je v dosud ještě málo dostupné oblasti hor ve středním Vietnamu.

Česká kaolínka ve Vietnamu

Vietnam je jedna ze zemí, kde Česko, nebo bývalé Československo, nejsou neznámými pojmy, ba naopak. Máme zde mnohaletou tradici v realizaci investičních celků a v dodávkách různých technických zařízení a technologií.

Back to top