Zakázky a realizace firmy Orbit-Elektro

Konec roku 2012 a rok 2013 přinesl firmě Orbit-Elektro s.r.o. možnost realizací celé řady zajímavých zakázek v průmyslu zpracování nerostů u nás i v zahraničí – tentokrát blízkém Slovensku.

Kamenolom Malužiná

Firma po dlouhé přípravě začala s realizací zakázky pro společnost EUROVIA SK, a to novou elektroinstalací a řízením sekundárního uzlu linky kamenolomu Malužiná. Snahou investora bylo co nejméně omezit výrobu na stávající lince, tak rekonstrukce technologie byla tedy načasována na zimní měsíce. Což bylo, vzhledem k nadmořské výšce lokality cca 800m a její poloze v chráněném území Nízkých Tater, zajímavou zkušeností jak po logistické, tak po montážní stránce.

Po demontáži původní technologie byl do rekonstruované rozvodny osazen komplet nových elektrorozvaděčů. Po dokončení montáží kabeláže byla technologie oživena pomocí jednoduchého řídícího systému SIEMENS – SIMATIC S7-1200. Pro vizualizaci byl zvolen systém CONTROL WEB – který je zajímavou a cenově dostupnou aplikaci systému sběru dat SCADA. Operátor celou technologii sekundárního drcení ovládá z velínu pomocí vizualizačního PC , sledování kritických míst technologie zajišťuje automatický kamerový systém.

Přes nepřízeň počasí a náročné klimatické podmínky byla realizace úspěšně dokončena ještě na konci roku 2012 a do provozu byla uvedena po zimní odstávce v březnu 2013.

CALMIT SLOVAKIA - Tisovec

Nejdůležitější zakázkou firmy Orbit-Elektro s.r.o. v roce 2013 byla realizace elektroinstalace a řízení nové technologie na zpracování vápence pro firmu CALMIT SLOVAKIA v lokalitě Tisovec na středním Slovensku. Po půlroční přípravě a jednáních s investorem na konci roku 2012 a provedení základních stavebních a technologických prací začala firma Orbit-Elektro s.r.o. s elektromontážními pracemi zhruba v polovině března 2013. Vzhledem k mimořádně dlouhé a na sněhovou pokrývku bohaté zimě bylo splnění termínu uvedení linky do provozu velmi náročné jak technologicky, tak po logistické a zejména montážní stránce.

clanek1

Linka byla uvedena do provozu koncem dubna 2013 – tedy měsíc a půl po započetí prací a předána investorovi v polovině května 2013. Provedení elektrotechnologie bylo pro naši firmu zcela odlišné od dříve realizovaných zakázek, nicméně pracovníci firmy Orbit-Elektro s.r.o. montáže a oživení zvládli ve stanovených termínech.

Elektrotechnologie je navržena v kontejnerovém provedení – trafostanice VN je ve společném kontejneru s hlavní rozvodnou NN, která se skládá z pole silových hl. jističů, pomocných obvodů kompenzace a měření . Vlastní rozvodna NN je dalším samostatným kontejnerem, s kompletem rozvaděčů RITTAL a řídícím systémem SIEMENS S7-300 s distribuovanými jednotkami ET200S.

Vizualizaci v tomto případě obstarává MINI PC QUANMAX s vizualizačním panelem 21“ QUANMAX - TOSHIBA. Komunikace distribuovaných jednotek s hlavním ASŘ probíhá po datovém protokolu PROFIBUS částečně po optické síti, a částečně po síti PROFINET. Zajímavostí realizace je bezobslužnost celého zařízení – tedy obsluha vzdálenými terminály SIEMENS TP přes WIFI síť z kabin nákladních automobilů. Další zajímavostí byla montáž hybridního stroje – válcového drtiče SANDVIK . Vzhledem k „bezobslužnosti“ linky bylo požadavkem investora kvalitní nasvícení technologického prostoru výkonnými svítidly.

ArcelorMittal a.s. v Ostravě Kunčicích

Současně s dokončováním realizace linky CALMITU se začali pracovníci firmy Orbit – Elektro s.r.o. připravovat na vůbec nejnáročnější zakázku letošního roku – dodávku elektroinstalace a řízení technologie zavážení přísad do pánvové pece ve společnosti ArcelorMittal a.s. v Ostravě Kunčicích.

Tato zakázka byla mimořádně náročná na projektovou a technologickou přípravu a na pracovníky firmy kladla vysoké nároky na provedení a kompletnost přípravných prací. Tyto nové zkušenosti jsou neocenitelnou školou pro využití při budoucích realizacích. Termín dokončení této realizace je stanoven na konec září 2013.

Další realizace

Mimo tyto větší realizace firma Orbit-Elektro s.r.o. provádí běžnou činnost elektro na lokalitách těžařských společností, servis mobilních zařízení a jejich rekonstrukce. Na počátku léta realizovala firma zajímavou zakázku – přestavbu stroje LT105 z hydropohonu a elektropohon pro společnost KČR v lokalitě Chusť na Ukrajině. Pracovníci firmy zvládli celou akci během čtyř dnů,včetně oživení a zkušebního provozu. Pracovní tempo, které panovalo během posledního roku přineslo také některé organizační změny ve firmě Orbit-Elektro s.r.o.

V polovině roku došlo ve vedení firmy k zásadní změně – firma získala formou odkupu podílu jediného vlastníka. Závěrem bych rád poděkoval všem investorům a spolupracujícím firmám za korektní přístup a jednání , současným i bývalým zaměstnancům za včasné splnění zadaných úkolů. Vítězslav Školoudík.

orbit-elektro

Text a foto: Vítězslav Školoudík

Orbit-Elektro s.r.o.
K Moštěnici 265/8a
750 02 Přerov I-Město
Tel: +420581220280
Mobil: +420 603 201 867
Fax: +420 581 220 280
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.orbit-elektro.cz

 

Back to top