Monitorovací systém Komatsu KOMTRAX™

Monitorovací systém Komatsu KOMTRAX™ je dnes součástí převážné většiny strojů Komatsu.

Již dlouhou dobu patří ke špičce mezi technologiemi monitorující stavební stroje.

Systém poskytuje zákazníkům v uživatelsky příjemném formátu mnoho informací, které mohou zákazníci využít při optimalizaci nasazení svých strojů – například při kontrole využití strojů, plánování údržby apod. KOMTRAX™ poskytuje informace o poloze stroje, odpracovaných hodinách, ale také o poměru doby volnoběžných otáček a celkových odpracovaných hodin, o zatížení stroje a o jeho spotřebě. Umožňuje také najít případné méně efektivní nasazení strojů a přijmout opatření ke zvýšení efektivity. Přístup k informacím je prostřednictvím internetu a je po celou dobu životnosti stroje bezplatný.

V souvislosti s nástupem

strojů s motory splňujícími emisní předpisy EU Stupeň IIIB se rozšiřuje i nabídka reportů, které KOMTRAX™ poskytuje zákazníkům, kteří tak získají další informace pro případné zlepšení efektivity nasazení svých strojů. Tyto reporty poskytují více informací o práci, kterou stroj vykonává, o motoru a o Komatsu filtru pevných částic. K těmto novým reportům patří například Měsíční a Roční záznam o provozu stroje, Měsíční a Roční záznam o využívání ekonomického režimu práce stroje, Měsíční a Roční záznam o ujeté vzdálenosti, Měsíční a Roční záznam o práci příslušenství (pro hydraulická rýpadla). Všechny tyto reporty uvádějí mimo jiné i poměr odpracovaných hodin za dané období a jeho srovnání se skutečně odpracovanými hodinami (i v jednotlivých pracovních režimech). Dále je možné zjistit, kolikrát byla posádka stroje upozorněna například na příliš dlouhý chod stroje ve volnoběhu, stejně jako na příliš dlouhou dobu, kdy je ve funkci hydraulický pojišťovací ventil. (To svědčící o tom, že stroj nemá dostatek síly na prováděnou práci a je tedy malý, nebo je nutné změnit pracovní postup). Tím je možné zjistit, jakou dobu stroj pracuje v ekonomickém a ve výkonovém režimu.

Všechny tyto informace mají jediný cíl – poskytnout zákazníkovi informace pro zefektivnění práce jeho strojů. Všechna zlepšení systému KOMTRAX™ potvrzují postavení společnosti Komatsu jako vedoucího přestavitele v oboru monitorování stavebních strojů a jako partnera, který se snaží poskytnout svým zákazníkům nejen kvalitní stroje, ale i informace pro zefektivnění jejich nasazení.

Více informací najdete na stránkách www.kuhnbohemia.cz

 

Back to top