Anna Šarochová (Štěpánková)

Anna Šarochová (Štěpánková)

Ondřejovská hvězdárna

Pohled na noční oblohu má v sobě cosi tajemného, na hvězdy se dívali naši předci stejně jako my dnes. Slunce a hvězdy se objevovaly v bájích a komety či zatmění planet údajně věštily mimořádné události. Ano, obloha lidem nikdy nedala spát.

Železniční viadukt Smržovka

Viadukty – mosty tvořené pravidelnými oblouky, stavěli už staří Římané. Najdete je po celém světě, přičemž některé z nich stojí několik staletí. Při pohledu na ně se tají dech nejen obdivovatelům technických památek, ale i běžným turistům. V jejich stavbě se snoubí mohutnost, elegance, historie, a navíc bývají zasazeny do pěkné přírodní scenérie.

Těžba v Obřím dole

Albeřičtí speleologové se řadu let zabývají báňsko-geologickým a historickým průzkumem starých důlních děl v Krkonoších, nevyjímaje ani Obří důl, nejrozsáhlejší krkonošskou důlní lokalitu. Objevili, že masiv Sněžky ukrývá velice zachovalý komplex důlních děl, reprezentující hornictví v Krkonoších zhruba od 16. století do poloviny minulého století. Po mnoha letech úsilí se jeskyňářům podařilo v roce 2004 dosáhnout vysněného cíle – část dolu Kovárna zpřístupnit veřejnosti.

DIGA DEL VAJONT – přehrada s tragickým příběhem

Dolomity jsou známy především jako italské velehory, už méně lidí ví, že mezi horskými masivy došlo v minulém století k obrovské katastrofě. Uprostřed hor se objevila tsunami. Kromě zničení lidských obydlí a zpustošení krajiny přišly o život přes dva tisíce obyvatel.

Přehrady světa

„Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonání tvrdého a silného je však neporazitelná a není jí na světě rovno." Lao-c, 6.století př.n.l.

Great Blue Hole – nejmagičtější útvar v Karibiku

Great Blue Hole se nachází v Honduraském zálivu u pobřeží Belize a je součástí Bariéry Belize a zároveň druhého největšího korálového útesu na světě - Mezoamerického korálového útesu. Se svojí délkou téměř tisíc kilometrů se rozkládá ve vodách Mexika, Belize, Guatemaly a Hondurasu. Bariéra měří na délku přibližně tři sta kilometrů a od roku 1996 je v seznamu UNESCO.

Pevnost Sacsayhuamán - nejpůsobivější památka Inků

Při návštěvě Peru by si nikdo neměl nechat ujít prohlídku Cuzca – hlavního města Inků, zejména pak Sacsayhuamanu [Saksaj uamanu]. Jde o jednu z nejpůsobivějších památek Inků, z níž se však do dnešních dní dochovalo asi jen 20% z původní velikosti. I tak při pohledu na mohutné kamenné bloky zůstává rozum stát, jak vlastně mohl být Sacsayhuaman postaven.

Smalt, elektrotechnika a Bartelmusové

Smalt má za sebou více jak 3000 let dlouhou historii a můžeme se s ním setkat v mnoha zemích a kulturách. Tuto techniku používaly již starověké civilizace Řecka, Blízkého východu, Indie, Číny, Japonska, Keltové a Germáni. Mezi vrcholné období smaltu se řadí období Byzance, středověku, renesance a je také neodmyslitelně spjat s nádhernými secesními šperky. I přesto, že na přelomu 20. a 21. století smalt nabírá znovu dech, u nás stále stojí ve stínu mnohem rozšířenějších technik jako je keramika, sklo nebo klasická malba, a i ve zlatnictví se mu věnuje minimum šperkařů.

Back to top