SANDVIK - Inovace a Realizace

SANDVIK je přední světový výrobce drtící a třídící technologie. Pro rok 2013 bylo úspěšně představeno několik nových strojů a to v jak v mobilním, tak i ve stacionárním provedení.

Inovace

Nejzajímavější novinkou je nový mobilní odrazový drtič SANDVIK QI441 s unikátní a patentovanou Pri-Sec (Primárně-Sekundární) drtící komorou. Tento revoluční systém u odrazového drtiče umožňuje zákazníkům použít stroj plnohodnotně jako primární i sekundární jednotku. Přepnutí mezi komorami je velmi rychlé a bez jakýchkoliv dalších nákladů. Výsledný produkt se tedy nereguluje pouze nastavením štěrbiny, ale změnou drtící komory tak, jak je to známé u kuželových drtičů. Tento systém tedy zaručuje perfektní stupeň zdrobnění a vynikající tvarový index při nízkých provozních nákladech.

Další významnou novinkou je nový mobilní hrubotřídič SANDVIK QE341. V tomto případě se inovace stroje řídila přímo přáním zákazníků a proto nese stroj následující rysy: zvýšená haldovací kapacita dopravníků až o 50%, schopnost pojmout podstatně větší vstupní kusovitost, zvýšení celkového výkonu třídiče až o 20%, zjednodušení údržby stroje, zvýšená bezpečnost stroje a nový ovládací systém.

Poslední novinkou je nový mobilní tříplošný třídič SANDVIK QA451. Tato jednotka je již tradičně vybavena patentovaným systémem dvou třídících boxů za sebou. Každý box pracuje pod jiným úhlem, má svůj vlastní pohon a je možné volit rozdílný směr toku materiálu. Systém dvou třídících boxů v porovnání s jedním boxem, jak je běžné u konkurence, lze přirovnat k pohonu automobilů 4x4 versus 2x2. Díky tomuto systému stroj disponuje vysokým výkonem a perfektní efektivitou třídění. Novinkou je možnost sklopit i 4. dopravník pro nadsítný materiál hydraulicky.

Realizace

Velmi zajímavou realizací pro rok 2013 byla dodávka strojů SANDVIK pro společnost Eurovia kameňolomy s.r.o. na Slovensku.

Investor se rozhodl snížit provozní náročnost sekundárního stupně drcení v kamenolomu Malužina. Na místo původního čelisťového drtiče, dvou kusů tupoúhlých kuželových drtičů a dvou kusů hrubotřídičů byl dodán 1 ks výkonného kuželového drtiče SANDVIK CS440 s následným 1 ks třídiče štěrků SANDVIK SC2472. Kuželový drtič SANDVIK CS440 je ostroúhlý drtič určený výhradně k zařazení na druhém stupni drcení vzhledem k jeho schopnosti pojmout velmi rozměrné kusy kameniva (400-450mm). Díky možnosti nastavení optimální excentricity je drtič schopen podrtit až 600 t/hod v závislosti na zvolené drtící komoře. Následně nainstalovaný třídič SANDVIK SC2472 je vibrační třídič v dvouplošném provedení s účinnou třídící plochou 2,4 x 7,2 metru. Třídič je vybaven duální mechanikou zajištěnou dvěma elektromotory po 18,5 kW. Třídič je určen k třídění frakcí 0-32, 32-63 a separaci nadsítného +63mm s výkonem 450 t/hod.

Realizace rekonstrukce tohoto uzlu splnila moderní prvky výroby a řízení:

  • Automatizované řízení počítačem při zařazení kamerových systémů, sond pro kontrolu hladin apod.
  • Ochranu životního prostředí snížením používání množství olejových náplní, kvalitní zatěsnění proti úniku prachu.
  • Zvýšení bezpečnosti práce snížením počtu zařízení a mnohonásobně lepší ochranou jednotlivých strojů.

Instalací těchto 2 strojů místo původních 5 strojů došlo k snížení nákladů na údržbu a provoz, zmíněnému zvýšení bezpečnosti a v neposlední řadě zvýšení výkonu linky a zlepšení kvality vyráběného kameniva. V případě zájmu o strojní vybavení SANDVIK jsou pro vás zástupci SANDROCK/SANDVIK osobně k dispozici. http://www.sandrock.cz/

Text: Bc. Filip Štandl a ing. Martin Blahník
Foto: archiv firmy Sandrock

SANDVIK NA BAUMĚ

Velice živá byla expozice firmy SANDVIK. Bubnové show přitahovalo mnoho návštěvníků. Představeny byly novinky - mobilní odrazový drtič SANDVIK QI441 a mobilní hrubotřídič SANDVIK QE341. Svou premiéru zde měl stacionární kuželový drtič Sandvik CH 550 nové generace. Ta vyniká především svojí kompaktností zajišťující optimální parametry a vynikající tvarový index při nízkých nákladech na vyrobenou tunu a široké škále zpracovávaných materiálů a aplikací.

Dále byla představena ponorná vrtací souprava SANDVIK DI550 a vrtací tunelová souprava SANDVIK DI 921i.

Z Baumy: Vladimíra Štěpánková

 

Back to top