RNDr. Otakar Dubec

RNDr. Otakar Dubec

Ngu Han Son – Mramorové hory a kamenosochařská vesnice

Jsme v jižním předměstí přístavního města Da Nang ve středním Vietnamu. Místo, které dnes navštívíme, má velmi romantická jména, která mu na začátku 19. století vtiskl císař Gia Long zakladatel dynastie Nguyen, který vládl v období 1802 a 1820 v Hue. V té době se tato oblast nacházela dále od města v blízkosti mořského pobřeží přibližně 10 km jižně od Da Nang.

Vietnamské války a Ho Chi Minhova stezka

Když se podíváme zpět do historie Vietnamu, zjistíme, že se neustále zmítá v různých bojích o přežití a identitu s agresí z okolí, především s Čínskou říší, ale i v neposlední řadě mezi vnitřními etniky.

Vietnam - Mekong a jeho delta

Řeka Mekong je v Asii také nazývána matkou řek. Je jednou z nevětších a nejdelších asijských řek, která tudy protéká, přináší životadárnou vláhu, obživu, jistotu, ale také zkázu, živelné pohromy a utrpení. Ale ať tak či tak, je to obrovský fenomén, který stále utváří své okolí a dává jistotu všemu živému kolem k vzniku pevného ekosystému, který zde existuje již od nepamětí.

Národní park Xuan Son

Na Vietnamu je zvláštní až fascinující, že se neustále mění nejen v otázkách životní úrovně a moderního vývoje, ale, a to především, stále novými a atraktivními místy úchvatného přírodního prostředí, které pomalu zdejší příroda vytahuje ze svého lůna, jako by bylo bezedné.

Da Lat – kousek Evropy v pohoří Lang Biang ve Vietnamu

Dalat, přezdívaný též jako město věčného jara, najdete v oblasti Centrální vysočiny. Při první návštěvě každému vyrazí dech čarokrásná příroda horských tropů, příjemné klima a v neposlední řadě nezvyklá a zajímavá architektura některých staveb. Ocitnete se najednou v úplně jiném prostředí, než na které jste zvyklí dole v přímořských nížinách jižního Vietnamu. Borovicové lesy se zakrslými bambusovými porosty, nahrazující zde trsy borůvčí a mechu, které jsou pro každého Evropana nezbytnou součástí při toulkách po borových lesích u nás.

Historie a současnost města Nha Trang

Historie a současnost Nha Trang Je tomu téměř 31 let, kdy do Vietnamu přijela první československá geologická expedice, jejímž členem jsem měl tu čest být. Byl jsem tehdy nejmladší, navíc poprvé na takovéto expedici, proto jsem vše vnímal mnohem intenzivněji než ostatní. Naším expedičním domovem, téměř sedm let, se stal právě Nha Trang, ještě poznamenaný nedávno proběhlou válkou. Teď je ale vše již úplně jinak.

Vietnam – další „asijský drak“

Vietnam je stále brán v podvědomí většiny nezúčastněné populace jako zaostalá země, která má lacinou pracovní sílu, zastaralou výrobu a technologie a velký hlad po jakémkoli zahraničním zboží a s možností získat jakoukoli zastaralou technologii, která již v našich oblastech je nevyhovující.

Těžba a zpracování dekoračního kamene ve Vietnamu

Přírodní kámen se v lidském bytí stal velmi významným fenoménem, který, aniž si to uvědomujeme, doprovází a vytváří naši historii již od dob, kdy se náš prapředek postavil na zadní nohy. Uchopením kamene do rukou začal psát historii celého nelehkého lidského snažení až do zcela aktuální současnosti.

Back to top