MONTANEX - semináře v roce 2019

Pořádá vydavatelství, školící a poradenské středisko střediskem MONTANEX.

DUBEN

4. – 5. 4. 2019 IX. Mezinárodní dvoudenní konference
Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy
Hotel Sepetná na Ostravici v Beskydech

9. – 10. 4. 2019 dvoudenní seminář
Pro střelmistry, technické vedoucí odstřelů, vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce a pracovníky útvarů BOZP organizací, které nakládají s výbušninami
Hotel Astra v Tuchlovicích – Srbech (u Kladna)

KVĚTEN

15. – 16. 5. 2019
I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - BOZP a bezpečnost provozu při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami

Místo konání: Hotel Tři věžičky, Střítež 11, 588 11 Střítež u Jihlavy.

ČERVEN

11. – 12. 6. 2019 dvoudenní seminář
Provoz elektrických zařízení v podmínkách vrchního dozoru Státní báňské správy
Hotel Astra v Tuchlovicích – Srbech (u Kladna)

ŘÍJEN

Pro revizní techniky elektrických zařízení – jednodenní seminář – Moravskoslezské inovační centrum Ostrava

LISTOPAD

6. – 7. 11. 2019 dvoudenní seminář
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemním stavitelství a při vrtných pracích
Hotel Astra v Tuchlovicích – Srbech (u Kladna)

26. – 28. 11. 2019 třídenní seminář
Pro závodní lomů, vedoucí kamenolomů a pískoven (závodní)
Hotel Astra v Tuchlovicích – Srbech (u Kladna)

Kontakt

Vydavatelství, školící a poradenské středisko

MONTANEX, a.s.
Cihelní 760/35
702 00 Ostrava
tel.: +420 599 505 514
www.montanex.cz


 

Back to top